วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พณ.บินไต้หวัน-จีน ตรวจคุณภาพข้าวหอมมะลิไทย สร้างความเชื่อมั่น

พณ.บินไต้หวัน-จีน ตรวจคุณภาพข้าวหอมมะลิไทย สร้างความเชื่อมั่น

  • Share:

"พาณิชย์" จัดทริปไปไต้หวัน-จีน ติดตามคุณภาพ-ใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย หลังได้รับการร้องเรียนปลอมปนทั้งข้าวและเครื่องหมายการค้า หวังสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคและกระตุ้นยอดส่งออก...

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 57 มีรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า ในเดือน มิ.ย. 2557 กรมการค้าต่างประเทศ จะจัดคณะเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังเมืองเซี่ยเหมิน มหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน และกรุงไทเป ไต้หวัน เพื่อติดตามคุณภาพข้าวหอมมะลิไทย และการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย หลังจากที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนปัญหาการปลอมปนข้าวหอมมะลิไทยกับข้าวพันธุ์อื่น และมีการใช้เครื่องหมายการค้าข้าวหอมมะลิไทยไม่ถูกต้อง สร้างความสับสนต่อผู้บริโภคชาวต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ข้าวหอมมะลิไทยในตลาดต่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในตลาดภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ฮ่องกง จีน และไต้หวัน

สำหรับการจัดคณะเจ้าหน้าที่ไปในครั้งนี้ ทางกรมการค้าต่างประเทศจะพบกับคณะกรรมาธิการด้านการเกษตรของไต้หวัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานข้าวระหว่างกัน และพบปะกับผู้นำเข้าข้าวและค้าปลีก เพื่อร่วมกันหาทางสร้างความเชื่อมั่นต่อ เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยของผู้บริโภคในกรุงไทเป การหาทางส่งเสริมมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย และแนวทางประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทย รวมทั้งสำรวจตลาดการค้าข้าวหอมมะลิไทยในห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรดเพื่อตรวจสอบข้าวหอมมะลิไทยที่วางจำหน่ายว่ามีคุณภาพ และเครื่องหมายรับรองถูกต้องหรือไม่ เพื่อผลักดันให้มีการนำเข้าข้าวหอมมะลิไทยเพิ่มขึ้น

ส่วนที่เมืองเซี่ยเหมินและนครเซี่ยงไฮ้ มีกำหนดการพบปะกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานที่กำกับดูแลเครื่องหมายการค้าของแต่ละมณฑล (SAIC) หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า (CIQ) และผู้ค้าข้าวเพื่อติดตามคุณภาพข้าวหอมมะลิไทยและการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย เพราะได้รับการร้องเรียนปัญหาในเรื่องการปลอมปนข้าวหอมมะลิไทยและมีการแอบอ้างใช้เครื่องหมายรับรองเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ตลาดจีนนำเข้าข้าวหอมมะลิไทยเป็นอันดับที่ 2 ในเอเชีย รองจากฮ่องกง โดยในปี 2556 จีนนำเข้าข้าวหอมมะลิไทย 130,000 ตัน มูลค่า 4,435 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 14% และ 13% ตามลำดับ ส่วนไต้หวัน การนำเข้าข้าวหอมมะลิไทยขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยปริมาณนำเข้าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด และล่าสุด ปี 2556 มีปริมาณนำเข้า 6,000 ตัน มูลค่า 196 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ถึงเกือบ 50%.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้