วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สธ.จ่อส่งทีมสุขภาพจิต ดูแลประชาชนทั่วประเทศ

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมส่งเจ้าหน้าที่ทำงานสร้างความสมานฉันท์ ดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งระดับบุคคล และจังหวัดทั่วประเทศ บูรณาการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...
   
เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 57 ที่กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องการสร้างความสมานฉันท์ ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้กรมสุขภาพจิตเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ และจัดทำเครื่องมือเพื่อให้การดูแลด้านจิตใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบ เป็นเทคนิคทางด้านจิตวิทยา แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับบุคคลและระดับจังหวัด โดยระดับบุคคล เป็นการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวผู้เสียชีวิต หรือผู้ได้รับบาดเจ็บ จะมีการเยี่ยมบ้านทุกราย ในการทำงานจะใช้กระบวนการสื่อสารเพื่อเปิดใจ รับฟังปัญหา และใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ละบุคคล โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556

และในระดับจังหวัด เป็นการทำงานร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัด เพื่อสนับสนุนศูนย์ปรองดองในระดับจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข ได้เตรียมบุคลากร พยาบาลจิตเวช รวมทั้งเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้าไปประสานงาน และให้คำแนะนำด้านต่างๆ เช่น เทคนิคการสื่อสารระหว่างคนที่มีความขัดแย้ง โดยจะใช้บุคลากรในพื้นที่เพื่อให้เข้าถึงปัญหาได้ง่าย ทั้งนี้ การแบ่งเครื่องมือจะแบ่งตามระดับของปัญหา หากเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งไม่มากจะใช้วิธีการพูดคุย มองไปถึงอนาคตข้างหน้าในการพาชาติให้มีความปรองดองและวางเป้าหมายร่วมกัน ส่วนในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งสูงจะใช้การสนทนาอย่างเปิดใจ โดยจะเสนอต่อฝ่ายสังคมจิตวิทยา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดระบบร่วมกัน

นายแพทย์ณรงค์ กล่าวอีกว่า ในวันพรุ่งนี้ (20 มิ.ย. 2557) จะประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พยาบาลจิตเวช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงแนวทางและวิธีการทำงาน เพื่อให้การช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบทางการเมือง เตรียมความพร้อมแก่บุคลากรสาธารณสุขในการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมส่งเจ้าหน้าที่ทำงานสร้างความสมานฉันท์ ดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งระดับบุคคล และจังหวัดทั่วประเทศ บูรณาการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง... 19 มิ.ย. 2557 15:50 19 มิ.ย. 2557 16:24 ไทยรัฐ