วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ดัชนีวัดความสงบสุขโลก' ชี้ปี 57 ไทย‘สงบสุขขึ้น’อยู่อันดับ 126

สถาบันเศรษฐศาสตร์ฯ ในออสซี่ จัดอันดับดัชนีความสงบสุขโลกประจำปี 57 ชี้ไทยอยู่อันดับ 126 สงบสุขกว่าปีที่แล้วขึ้นมาหน่อย ขณะที่ประเทศที่สงบสุขอันดับหนึ่งคือ ไอซ์แลนด์ ส่วน ซีเรีย ‘รั้งบ๊วย’ สงบสุขน้อยที่สุด จากสงครามกลางเมือง...

สถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ หรือ ไออีพี ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในนครซิดนีย์ของออสเตรเลีย เผยแพร่รายงานการจัดอันดับดัชนี ความสงบสุขโลก (Global Peace Index) ประจำปี พ.ศ. 2557 ของ 162 ประเทศทั่วโลก เมื่อ 18 มิ.ย. ซึ่งคิดคำนวณดัชนีความสงบสุขของแต่ละประเทศผ่านเกณฑ์ปัจจัยเสี่ยง 22 ข้อ อาทิ จำนวนความขัดแย้งภายในและนอกประเทศ จำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงและความขัดแย้งภายในประเทศ จำนวนของเหตุไม่สงบในประเทศที่เชื่อมโยงกับการก่อการร้าย ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากความขัดแย้งของคนในชาติ และระดับการแพร่กระจายของอาวุธสงครามภายในประเทศ เป็นต้น 


ผลการประเมินล่าสุด ในปี 2556 ที่ผ่านมา พบว่า ประเทศ “ไอซ์แลนด์” ยังคงรักษาแชมป์ ครองตำแหน่งดินแดนที่มีความสงบสุขที่สุดในโลก โดยได้คะแนนเฉลี่ยที่คิดคำนวณจากปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด “ต่ำที่สุด” อยู่ที่ 1.19 คะแนน อันดับ 2 รองลงมา คือ เดนมาร์ก (1.19 คะแนน), อันดับ 3 ออสเตรีย (1.20 คะแนน), อันดับ 4 นิวซีแลนด์ (1.24 คะแนน) ส่วน อันดับ 5 สวิตเซอร์แลนด์ (1.26 คะแนน), อันดับ 6 ฟินแลนด์ (1.30 คะแนน) อันดับ 7 แคนาดา (1.31 คะแนน), อันดับ 8 ญี่ปุ่น (1.32 คะแนน), อันดับ 9 เบลเยียม (1.35 คะแนน) และนอร์เวย์ อยู่ในอันดับที่ 10 (1.37 คะแนน)

สำหรับประเทศไทย ถูกจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 126 จาก 162 ประเทศ โดยได้คะแนนเฉลี่ยถึง 2.4 คะแนน อันดับดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว เพราะอยู่ที่อันดับ 130 โดยความสงบสุขของไทยอยู่ตามหลังประเทศเพื่อนบ้าน แต่ก็ดีกว่าฟิลิปปินส์ และพม่าซึ่งอยู่ที่อันดับ 136

นอกเหนือจากการจัดอันดับประเทศที่มีความสงบสุขที่สุดในโลกประจำ พ.ศ. 2557 แล้ว ผลการจัดอันดับ ยังเปิดเผยประเทศที่มีความสงบสุขน้อยที่สุดในโลก ซึ่งประเทศอัฟกานิสถาน ถูกจัดให้อยู่ในอันดับสุดท้าย หรืออันดับที่ 162 โดยซีเรียได้คะแนนเฉลี่ยในเชิงลบสูงสุดที่ 3.65 คะแนน เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบจากการโจมตีของกลุ่มตาลีบัน และกลุ่มติดอาวุธ รองลงมา คือ อัฟกานิสถาน อิรัก และซูดาน 

สถาบันเศรษฐศาสตร์ฯ ในออสซี่ จัดอันดับดัชนีความสงบสุขโลกประจำปี 57 ชี้ไทยอยู่อันดับ 126 สงบสุขกว่าปีที่แล้วขึ้นมาหน่อย ขณะที่ประเทศที่สงบสุขอันดับหนึ่งคือ ไอซ์แลนด์ ส่วน ซีเรีย ‘รั้งบ๊วย’ สงบสุขน้อยที่สุด จากสงครามกลางเมือง... 19 มิ.ย. 2557 15:33 19 มิ.ย. 2557 16:23 ไทยรัฐ