วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'ผู้ว่าฯ หนองคาย' เร่งสร้างปรองดอง คืนความสุขให้ ปชช.

'ผู้ว่าฯ หนองคาย' เร่งสร้างปรองดอง คืนความสุขให้ ปชช.

  • Share:

พ่อเมืองหนองคายคืนความสุข

หนองคาย เร่งปรองดองสมานฉันท์ จัดงานเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ และออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และโครงการคืนความสุขให้ประชาชน ในต่างอำเภอ... 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 19 มิ.ย. 57 ที่โรงเรียนบ้านนาหนัง ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย นายอโณทัย ธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ จากนั้นได้เปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" และโครงการ "คืนความสุขให้ประชาชน" ชาวอำเภอโพนพิสัย โดยจัดให้มีเวทีเสวนาปรองดองและสมานฉันท์

พร้อมมอบเงินอุปการะเด็กยากจนเคลื่อนที่ จำนวน 10 ทุนๆ ละ 500 บาท มอบเงินสงเคราะห์ให้กับราษฎรผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 10 รายๆ ละ 2,000 บาท และมอบพันธุ์ปลาให้กับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ นอกจากนี้ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย โดยการนำของ นางชุติมา พลอยโสภณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ยังได้มอบถุงยังชีพให้กับราษฎรผู้ยากไร้ จำนวน 200 ชุดด้วย

การจัดงานครั้งนี้ หน่วยงานราชการได้จัดกิจกรรมให้บริการประชาชน เช่น งานทะเบียนราษฎร งานบริการเกี่ยวกับที่ดิน งานให้คำปรึกษาด้านช่าง งานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับไฟฟ้า ประปา งานให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยต่างๆ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ การให้ความรู้และให้บริการด้านการเกษตร รับลงทะเบียนเกษตรกร ตรวจซ่อมรถจักรยานยนต์ บริการตัดผม-เสริมสวย งานนัดพบแรงงานย่อย การตรวจสุขภาพ และการเล่นเกม เป็นต้น อีกทั้งยังได้ให้เกษตรกรและกลุ่มผลิตสินค้าโอทอป นำสินค้ามาจำหน่าย ให้กับผู้ที่มาร่วมงาน

สำหรับโครงการ "หน่วยบริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จัดขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่และจัดกิจกรรมตามภารกิจงานที่รับผิดชอบไปให้บริการแก่ประชาชน เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวก รวดเร็ว เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการ และลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐกับประชาชนในพื้นที่ มีประชาชนจาก ต.นาหนัง และตำบลใกล้เคียงมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้