วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
จ่อเสนอ 'คสช.-รัฐบาลเฉพาะกาล' ให้ความสำคัญภาคประชาชน

จ่อเสนอ 'คสช.-รัฐบาลเฉพาะกาล' ให้ความสำคัญภาคประชาชน

  • Share:

วงเสวนา "การปฏิรูปการเมืองและการทุจริตคอร์รัปชัน" เตรียมเสนอ คสช. และรัฐบาลเฉพาะกาล ให้ความสำคัญกับภาคประชาชน ชี้เพื่อขับเคลื่อนให้อำนาจอธิปไตยกลับคืนสู่ประชาชนอย่างแท้จริง

วันที่ 19 มิ.ย. 57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย จัดเสวนา หัวข้อ "ข้อเสนอแผนการปฏิรูปสำหรับ คสช.และรัฐบาลเฉพาะกาล" โดยศาสตราจารย์ระพี สาคริก ราษฎรอาวุโส เห็นว่า การปฏิรูปต้องสร้างความเป็นตัวตนของประเทศให้ชัดเจน เพราะการให้ความนิยมนำข้อดีด้านต่างๆ ของต่างประเทศมาใช้ โดยไม่มองความเป็นตัวตน ถือเป็นสัญญาณอันตราย เป็นการทำลายวัฒนธรรมของประเทศ และต้องมีจิตสำนึกที่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทำลายผู้อื่น

นายเธียรวิทย์ วงศ์นรวีร์ หรือ "แดง สุราษฎร์" ตัวแทนกลุ่มอภิวัฒน์ใหม่ ให้มุมมองเรื่องการปฏิรูปการเมืองและระบบเลือกตั้ง ว่า ส่วนหนึ่งของปัญหาทางการเมือง คือ การไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความเป็นธรรมได้ ซึ่งสาเหตุหลักมาจากภาคการเมืองระบบทุน ดังนั้น วิธีการแก้ปัญหา คือ ต้องปฏิรูปโครงสร้างอำนาจรัฐใหม่ ให้อำนาจกลับคืนสู่ประชาชนอย่างแท้จริง

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กลุ่มธรรมศาสตร์อภิวัฒน์ ให้มุมมองและข้อเสนอการปฏิรูประบบตรวจสอบ ขจัดการทุจริตคอร์รัปชัน ว่า ผู้นำต้องมีเจตนาที่ชัดเจนในการปฏิรูป องค์กรขจัดการคอรัร์ปชัน ต้องไม่เป็นเพียงเสือกระดาษ กำหนดเป็นมาตรการระยะเร่งด่วนและระยะถัดไป ด้วยการประกาศต่อสู้การคอรัปชั่นเป็นวาระแห่งชาติ เพิ่มบทลงโทษให้มีความเด็ดขาด จัดตั้งศาลคดีคอรัปชั่น แบบเปิดเผย

ทั้งนี้ วงเสวนา ยังเห็นว่า ควรให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมปฏิรูปประเทศ ก่อนคืนอำนาจประชาธิปไตยให้ประชาชนในการเลือกตั้ง เข้าใจถึงต้นเหตุของปัญหาประเทศในทุกมิติ ตอกย้ำความเป็นตัวตนในการปฏิรูป และที่มาของฝ่ายบริหารต้องไม่สังกัดพรรคการเมือง

สำหรับข้อเสนอการปฏิรูปการตรวจสอบคอร์รัปชันของเวทีภาคีประเทศไทยจากการระดมความคิดเห็น มี 7 แนวทาง เช่น ปฏิรูประบบงานปราบปรามการทุจริตของชาติและกลไกการตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐและสร้างความโปร่งใสของภาคธุรกิจ ปฏิรูปกระบวนการคัดสรรบุคคลเข้าสู่อำนาจรัฐและฟื้นฟูระบบราชการ

ขณะที่การปฏิรูปการเมืองและระบบการเลือกตั้ง เช่น ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจทางการเมือง ไม่ให้ระบบทุนกลับมามีอำนาจ แบ่งแยกอำนาจบริหารและนิติบัญญัติให้ชัดเจน ซึ่งการปฏิรูปทั้ง 2 ด้านยังเน้นเรื่องเสริมสร้างพลังของภาคประชาชน

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้