วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

AMARC ขอ คสช.ให้ความสำคัญวิทยุชุมชนไทยมากขึ้น

ปธ.สหพันธ์วิทยุชุมชนโลก ชี้ขณะนี้เหมาะที่จะจัดระเบียบวิทยุชุมชน แต่ขอ คสช. เพิ่มความหลากหลาย ส่งเสริมสถานีที่ไม่หวังกำไร ไม่โฆษณาเกินจริง และให้เห็นความสำคัญวิทยุชุมชนในประเทศไทย ได้มีส่วนในการสร้างความปรองดองในสังคม...

นายไมก้า แลกแมน ประธานสหพันธ์วิทยุชุมชนโลกภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก หรือ AMARC (World Association of Community Radio Broadcaster) กล่าวว่า ช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดี ที่ประเทศไทยจะเข้าสู่การจัดระเบียบวิทยุชุมชนอย่างแท้จริง จากการที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. สั่งปิดสถานีวิทยุชุมชนที่มีเนื้อหารายการไม่สร้างสรรค์ รวมถึงโฆษณาเกินจริง 

ประธานสหพันธ์วิทยุชุมชนโลก กล่าวต่อว่า หลัง คสช. เข้าจัดระเบียบในครั้งนี้ แม้สถานีวิทยุชุมชนที่ได้รับใบอนุญาตทดลองออกอากาศจะได้รับอนุญาตให้ออกอากาศแล้วก็ตาม แต่ต้องการให้ คสช. ส่งเสริมวิทยุชุมชนที่ไม่แสวงหากำไร ให้ได้ทำหน้าที่ในกระบวนการสร้างความปรองดองในสังคมอย่างเต็มที่ เนื้อหาในรายการวิทยุชุมชนต้องมีความหลากหลาย เปิดโอกาสให้วิทยุชุมชน ได้ทำหน้าที่ในการสร้างความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยและการสร้างความเข้าใจ 

สำหรับ สหพันธ์วิทยุชุมชนโลก เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ ที่สนับสนุนการดำเนินการของวิทยุชุมชน มีองค์กรสมาชิกกว่า 4,000 แห่ง ใน 130 ประเทศทั่วโลก มีเป้าหมายในการให้ความสนับสนุนที่นำไปสู่การพัฒนาของชุมชนและวิทยุกระจายเสียง ให้ความสำคัญกับหลักการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับวิทยุชุมชนในทุกภูมิภาค คือ แอฟริกา อเมริกาเหนือ ละตินอเมริกา-แคริเบียน เอเชีย -แปซิฟิก และยุโรป.

ปธ.สหพันธ์วิทยุชุมชนโลก ชี้ขณะนี้เหมาะที่จะจัดระเบียบวิทยุชุมชน แต่ขอ คสช. เพิ่มความหลากหลาย ส่งเสริมสถานีที่ไม่หวังกำไร ไม่โฆษณาเกินจริง และให้เห็นความสำคัญวิทยุชุมชนในประเทศไทย ได้มีส่วนในการสร้างความปรองดองในสังคม... 19 มิ.ย. 2557 12:59 19 มิ.ย. 2557 14:01 ไทยรัฐ