วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ม.ล.ปนัดดา' โพสต์ซัดประชานิยม ทำคนไทยเป็นซอมบี้

"ปนัดดา ดิศกุล" โพสต์เฟซบุ๊กซัดประชานิยม ไม่เคารพประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดินทำข้าราชการ-คนไทย เป็นซอมบี้ แนะเลิกแบ่งชนชั้นวรรณะ เลิกทุจริต เลิกหลงคารมคนรวย

วันที่ 19 มิ.ย. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว Panaddy Diskul ความว่า ข้าพเจ้าพยายามมองถึงปัญหาของชาติที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เมื่อมีเวลาว่างในช่วงพักเที่ยงหรือบ่าย มองให้ลึกลงไป จะเห็นได้ว่าแท้ที่จริงแล้วปู่ย่าตายายของคนไทยสอนลูกหลานเรากันมาถูกต้องทั้งสิ้น เช่น มองไปถึงเรื่องปัญหาการทุจริตข้าวที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นได้อย่างไร หากไม่ใช่เรื่องของความไม่มีน้ำจิตน้ำใจต่อพี่น้องเกษตรกรและลูกหลาน ไปคิดทำเป็นเกมสนุกสนานจนเป็นหนี้เป็นสินกันทั่วบ้านทั่วเมือง ในทวีปยุโรปหลายประเทศเขาจึงรังเกียจมากต่อหลักคิดประชานิยมไม่ว่าจะในเรื่องใดก็ตาม

ศาสตราจารย์ชาวสวีเดนท่านหนึ่งพูดว่า ประชานิยมที่ทำให้คนดีๆ กลายเป็นซอมบี้(ผีดิบ) มีเรื่องคืนภาษีรถยนต์คันแรกให้ครบ เรื่องโครงการบริหารจัดการน้ำที่ใหญ่โตมโหฬาร เรื่องรถไฟพลังเร็วสูงแบบญี่ปุ่น การไม่ให้ผู้คนเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของชาติและไม่เคารพจารีตประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดิน ประการสำคัญที่สุด คือ การยุยงให้ประชาชนในชาติเกิดความแตกแยกเป็นจังหวัด เป็นภาค เพราะการเมืองที่ปราศจากจรรยาบรรณ

ม.ล.ปนัดดา กล่าวต่อว่า แทนที่จะพูดว่า จังหวัดทั้งหลายคือความเป็นประเทศไทยเดียวกัน ใต้ร่มพระบารมีเดียวกัน เราต่างพึ่งพาอาศัยกัน เราต้องรักกันบรรพชนไทยสอนเรามาเช่นนี้ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพประทานสอนแก่ศิษย์ของพระองค์ท่านที่สวนกุหลาบวิทยาลัยและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเช่นนี้

ม.ล.ปนัดดา กล่าวอีกว่า คุณความดีของชาติหายไปได้อย่างไร เป็นเรื่องที่พี่น้องเพื่อนข้าราชการและประชาชนชาวไทยต้องกลับมาช่วยกันฟื้นฟู คนเพียงส่วนน้อยนิดเท่านั้นที่อาจหลงทางเดินเพราะไปหลงในคารมกับอีกความร่ำรวยของคน เราทั้งหลายก็ต้องช่วยกันปรับปรุงตัวปรับเปลี่ยนแนวคิด เลิกถือเนื้อถือตัวหรือแบ่งชนชั้นวรรณะ เลิกเอารัดเอาเปรียบ เลิกทุจริตคดโกงอย่างเด็ดขาด ตั้งใจทำงานในสาขาอาชีพแห่งตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และยึดหลักธรรมาภิบาลในการครองตนและครอบครัว ต้องช่วยกันทุกผู้ทุกฝ่ายอย่างจริงจัง เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน มิเช่นนั้นแล้วคงมีหวังได้เห็นซอมบี้เดินกันเต็มเมือง.

"ปนัดดา ดิศกุล" โพสต์เฟซบุ๊กซัดประชานิยม ไม่เคารพประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดินทำข้าราชการ-คนไทย เป็นซอมบี้ แนะเลิกแบ่งชนชั้นวรรณะ เลิกทุจริต เลิกหลงคารมคนรวย 19 มิ.ย. 2557 10:57 19 มิ.ย. 2557 11:38 ไทยรัฐ