วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สหภาพฯ อสมท แต่งดำ ค้านตั้ง 'กมลาสิริ ' นั่งรักษาการ ผอ.

สหภาพแรงงาน อสมท นัดแต่งดำ ค้านตั้ง "กมลาสิริ อิศรางกูร ณ อยุธยา" นั่งรักษาการ ผอ.อสมท แทน "เอนก" ทั้งๆ ที่จะเกษียณอายุ ก.ย.นี้แล้ว และถือเป็นมติบอร์ดที่ทิ้งทวน ทันทีที่ "สุธรรม-จักรพันธ์ุ-ธงทอง-กฤษณะ"ยื่นใบลาออก...

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 มิ.ย. มีรายงานว่า สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.อสมท ได้นัดพนักงาน อสมท แต่งดำภายใต้ชื่อประชาคม MCOT พร้อมนัดประชุมพนักงานเพื่อกำหนดท่าทีเคลื่อนไหว กรณีบอร์ด อสมท มีมติแต่งตั้งนางกมลาสิริ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือน ก.ย.นี้ เป็นรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่แทน นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ ที่ลาออกไปเมื่อ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยเชื่อว่ามติดังกล่าวมีเบื้องหลังที่ไม่ชอบมาพากล และอาจส่งผลเสียหายต่อ อสมท ได้

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้มีการประชุมบอร์ด อสมท โดยมีมติแต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ดังกล่าว พร้อมกับการยื่นใบลาออกของนายสุธรรม แสงประทุม, นายจักรพันธุ์ ยมจินดา, นายธงทอง จันทรางศุ และ พล.ต.อ.กฤษณะ ผลอนันต์ ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้บอร์ดมีมติให้นายเจษฎา พรมจาต รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน นั่งรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่แทน ซึ่งถือว่าเป็นมติทิ้งทวนของบอร์ด อสมท ที่ได้ลาออกไป จนสร้างความไม่พอใจแก่พนักงาน.


สหภาพแรงงาน อสมท นัดแต่งดำ ค้านตั้ง "กมลาสิริ อิศรางกูร ณ อยุธยา" นั่งรักษาการ ผอ.อสมท แทน "เอนก" ทั้งๆ ที่จะเกษียณอายุ ก.ย.นี้แล้ว และถือเป็นมติบอร์ดที่ทิ้งทวน ทันทีที่ "สุธรรม-จักรพันธ์ุ-ธงทอง-กฤษณะ"ยื่นใบลาออก... 19 มิ.ย. 2557 10:55 19 มิ.ย. 2557 11:27 ไทยรัฐ