วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'หมอเกษม' ขอมหาวิทยาลัย 'สร้างจุดเปลี่ยน' ให้สังคม

'หมอเกษม' ขอสถาบันอุดมศึกษา 'สร้างจุดเปลี่ยน' ให้สังคม ช่วยประเทศให้ดีขึ้น ชี้มหาวิทยาลัยต้องชี้ทางออกให้คนในสังคม พร้อมหนุนให้ใส่ใจครู...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กล่าวในงานลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมเป็นภาคีขับเคลื่อนคุณธรรม ความดีในสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนระหว่างศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชนกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ว่า มหาวิทยาลัยควรเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างความรู้ ชี้ทางออกทางเลือกที่ดีและมีความรับผิดชอบให้กับสังคม แต่ช่วงวิกฤติของประเทศที่ผ่านมา เห็นได้ชัดเจนว่า มหาวิทยาลัยขาดความรับผิดชอบต่อสังคม ขณะที่บทบาทของนักวิชาการในมหาวิทยาลัยหลายคนไปรับการอุปถัมภ์จากฝ่ายต่างๆ ทั้งผู้มีอำนาจ นักการเมืองและคนรวย โดยไม่ทำตัวเป็นกลาง อีกทั้งยังแบ่งฝักฝ่ายตามสีเสื้อ

ทั้งนี้ จากการประเมินประเทศไทย 10 ปีที่ผ่านมาของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ เป็นทศวรรษแห่งความมืดมนของบ้านเมือง การเมืองมีแต่คอร์รัปชัน รัฐบาลใช้ระบบประชานิยม ประชาชนถูกกลืนด้วยวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ขณะที่คนไทยหลายครอบครัวเลี้ยงลูกด้วยความรวย ไม่คำนึงถึงความดี ความชั่ว สื่อมวลชนทำหน้าที่อัดข้อมูลมอมเมา โลภ โกรธ หลง บัณฑิตไทยถูกสังคมต่อว่า มีค่านิยมเกินงาม นิยมชมชอบอุตสาหกรรมความงาม อีกทั้ง ไม่สู้งานและไม่อดทน ขณะเดียวกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นวิกฤติคุณธรรม

"อยากให้มหาวิทยาลัยร่วมสร้างจุดเปลี่ยนประเทศไทยให้ดีขึ้น ด้วยการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมใส่ใจครู ให้มีคุณภาพ วิชาชีพ มีคุณธรรม สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ มีงานบริการวิชาการสร้างสังคมให้ดีขึ้นในทุกระดับ ตั้งแต่เจ้าของสภามหาวิทยาลับ ผู้บริหาร นักศึกษา ต้องเริ่มจากการวิเคราะห์ ตัวมหาวิทยาลัยว่ามีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ หรือไม่พึงประสงค์อย่างไรบ้างแล้ว นำหลักคุณธรรมหลักความซื้อสัตย์รับผิดชอบ และจิตอาสามาแปลงให้เป็นจริยธรรม เพื่อให้มหาวิทยาลัยที่มีทั้งคุณภาพและคุณธรรม" นพ.เกษม กล่าว.

'หมอเกษม' ขอสถาบันอุดมศึกษา 'สร้างจุดเปลี่ยน' ให้สังคม ช่วยประเทศให้ดีขึ้น ชี้มหาวิทยาลัยต้องชี้ทางออกให้คนในสังคม พร้อมหนุนให้ใส่ใจครู... 19 มิ.ย. 2557 10:52 19 มิ.ย. 2557 12:25 ไทยรัฐ