วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จี้สถาบันการศึกษา 'คืนเงินคงค้าง กยศ.' สั่งหยุดโอน หากไม่คืน!

ศธ.ปรับเกณฑ์ 'คืนเงิน กยศ.' ของสถาบันการศึกษา หลังพบมีบางแห่งไม่คืนเงินคงค้างกลับ ชี้ หากไม่คืน ให้ กยศ.หยุดโอนเงินให้จนกว่าได้คืน ชี้ อยากกดดันให้มีวินัยมากขึ้น ขณะให้ปรับเพิ่มหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ เน้นให้เฉพาะคนจำเป็นจริง...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ในการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินงานติดตามผลการคืนเงินคงค้างจากสถานศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) คณะอนุกรรมการได้รายงานภาพรวมการคืนเงินคงค้างของสถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550-2556 ทั้งในส่วนของกองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) และ กยศ. พบว่า มีสถานศึกษาจำนวนมากไม่ส่งเงินคงค้างคืนให้ กยศ. ซึ่งบางแห่งมียอดคงค้างถึง 7 ล้านบาท ซึ่งตามปกติแล้ว เมื่อหักค่าเล่าเรียนของผู้กู้แล้วมักจะมีเงินส่วนต่างเหลืออยู่ก็ต้องส่งคืน กยศ. ทั้งนี้ ที่ประชุมจึงเห็นร่วมกันว่า ควรปรับแก้หลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธีการกู้ยืมเงิน ซึ่งเดิมกำหนดเพียงว่า หากสถานศึกษาไม่ส่งเงินคงค้างคืนจะต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทั้งหมด ให้เปลี่ยนเป็นหากสถานศึกษาไม่ส่งคืน ทาง กยศ.จะระงับการโอนเงินให้สถานศึกษาจนกว่าจะได้รับเงินคืน รวมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทั้งหมดด้วย

"สาเหตุที่ต้องปรับหลักเกณฑ์ เพราะต้องการกดดันให้สถานศึกษา คืนเงินคงค้างภายในระยะเวลาที่กำหนด เพราะเท่าที่ดูตัวเลขเงินคงค้างก็ไม่ใช่จำนวนน้อยๆ แม้จะมีเบี้ยปรับ แต่ก็ไม่ได้ผล จึงต้องปรับหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อให้สถานศึกษามีวินัยมากขึ้น และเป็นการให้ความเป็นธรรมแก่นักศึกษาด้วย เพราะที่ผ่านมา กยศ.เพ่งเล็งทวงเงินกู้คืนจากนักศึกษาเพียงอย่างเดียว แต่ไม่เคยตามทวงเงินจากสถานศึกษาเลย นอกจากนี้ ยังขอให้คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 1 และ 2 ปรับเพิ่มหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ เพื่อให้สามารถปล่อยกู้ได้เฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นจริงๆ เท่านั้น โดยจะเน้นผู้ที่มีฐานะยากจนเป็นหลัก" ปลัด ศธ. กล่าว.

ศธ.ปรับเกณฑ์ 'คืนเงิน กยศ.' ของสถาบันการศึกษา หลังพบมีบางแห่งไม่คืนเงินคงค้างกลับ ชี้ หากไม่คืน ให้ กยศ.หยุดโอนเงินให้จนกว่าได้คืน ชี้ อยากกดดันให้มีวินัยมากขึ้น ขณะให้ปรับเพิ่มหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้... 19 มิ.ย. 2557 10:34 19 มิ.ย. 2557 10:56 ไทยรัฐ