วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ย้ำชัดไม่มีนโยบายกวาดล้าง 'ต่างด้าว' ชวนขึ้นบัญชีดูแลได้ทั่วถึง

ปลัดแรงงานลงพื้นที่พบนายจ้างภาคตะวันออก ให้ความมั่นใจ'ไม่มีนโยบายกวาดล้าง'ขอความร่วมมือจัดระบบต่างด้าว เพราะจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่ถูกบังคับใช้ หรือค้ามนุษย์ พร้อมรับฟังเสียงสะท้อนจากทุกภาคส่วน 'เดินหน้า'มาตรการเคลื่อยย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ…

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวหลังจากขึ้นเวทีพบกับผู้ประกอบการประมาณ 1,500 คน ของจังหวัดชลบุรี และจังหวัดในภาคตะวันออก ที่ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีว่า การมาพบผู้ประกอบการในครั้งนี้ ได้มารับทราบความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการที่ต้องประสบปัญหาจากการอพยพกลับประเทศของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา ซึ่งเกิดความตื่นตระหนก

อันเนื่องมาจากข่าวลือว่าประเทศไทยจะมีการกวาดล้าง จับกุม แรงงานต่างด้าว ซึ่งหัวหน้า คสช.มีความเป็นห่วงจึงได้ออกประกาศออกมา 2 ฉบับ ฉบับแรกก็เป็นการยืนยันว่าทางการไทยในห้วงเวลานี้จะไม่มีการดำเนินการกวาดล้างแรงงานต่างชาติด้วยความรุนแรงแต่ประการใดตามที่ได้ปรากฏเป็นข่าวและสร้างความตื่นตระหนกให้กับแรงงานต่างด้าวเป็นอย่างมาก จึงได้เดินทางมาชี้แจงทำความเข้าใจผู้ประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวไว้ในครอบครองรวมทั้งกับตัวแรงงานต่างด้าวโดยตรง ส่วนประกาศ คสช.อีกฉบับหนึ่ง ให้ความสำคัญในการต่อการต่อต้านการปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นแรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับ 
ซึ่งเป็นประเด็นที่ประเทศไทยถูกต่างประเทศจับตามองและจะส่งผลต่อการค้าของประเทศ โดยเฉพาะหากมีการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ซึ่งก็ได้มอบนโยบายให้หน่วยปฏิบัติทำการสำรวจผู้ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ทำรายงานเข้าไปเพื่อที่เราจะได้ประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ดำเนินการปราบปรามจับกุมอย่างเฉียบขาดต่อไป

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้ประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวอยู่ ขอให้จัดทำบัญชีแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในความดูแลให้ครบถ้วน เพื่อให้ง่ายต่อการจัดระเบียบในช่วงเวลาต่อไป และจะได้ออกมาตรการติดตามอีกครั้งหนึ่ง จากการมาในวันนี้พบว่าผู้ประกอบการภาคเกษตรของจังหวัดระยองประสบปัญหามากเนื่องจากมีมีแรงงานต่างด้าวอพยพออกไปเป็นจำนวนหลายหมื่นคน ดังนั้น จึงได้กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือ คือโครงการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ โดยการเคลื่อนย้ายแรงงานจากพื้นที่ที่ยังมีแรงงานอยู่และพร้อมสนับสนุนในพื้นที่ที่ขาดแคลนในลักษณะ'พี่ช่วยน้องเพื่อนช่วยเพื่อน'โดยในขั้นต้นจะต้องสำรวจความต้องการในกิจการต่างๆ ว่า มีจำนวนที่ขาดแคลนเท่าใด ประเภทลักษณะงานเป็นอย่างไร ค่าจ้างเท่าใด สวัสดิการและที่พักอาศัยเป็นอย่างไร เพื่อที่จะได้รวบรวมและนำข้อมูลส่วนนี้ไปแสดงให้แรงงานในพื้นที่ที่จะอพยพย้ายเข้ามา เป็นการดึงดูดให้คนต่างพื้นที่จะเข้ามาทำงานให้
 
"แรงงานที่ยังอยู่กับผู้ประกอบการขอให้รักษาไว้ให้ดี พยายามทำความเข้าใจให้เห็นว่าภาคราชการ
ไม่มีนโยบายที่จะดำเนินการรุนแรงกับแรงงานต่างด้าว ตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด กลับไปยืนยันกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวสัญชาติต่างๆ 3 สัญชาติ และทุกหน่วยปฏิบัติจะต้องถือปฏิบัติไปเป็นในแนวทางเดียวกัน จะต้องไม่มีการกวาดล้างจับกุมอย่างรุนแรง หากมีแรงงานจะเดินทางกลับประเทศ นายจ้างก็ต้องจ่ายค่าจ้างให้ครบถ้วน มิเช่นนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย" ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าว.

ปลัดแรงงานลงพื้นที่พบนายจ้างภาคตะวันออก ให้ความมั่นใจ'ไม่มีนโยบายกวาดล้าง'ขอความร่วมมือจัดระบบต่างด้าว เพราะจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่ถูกบังคับใช้ หรือค้ามนุษย์ พร้อมรับฟังเสียงสะท้อนจากทุกภาคส่วน 19 มิ.ย. 2557 10:29 19 มิ.ย. 2557 11:10 ไทยรัฐ