วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“องคมนตรี” ดันสร้างคุณธรรมรั้วอุดมฯ

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมเป็นภาคีขับเคลื่อนคุณธรรม ความดี ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชน โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ปาฐกถา เรื่อง “เปิดแนวทางขับเคลื่อนความดี สู่สถาบันอุดมศึกษา” ว่า มหาวิทยาลัยควรจะต้องสร้างความรู้ นำเสนอชี้ทางออกที่ดี และความรับผิดชอบให้กับสังคม แต่ช่วงวิกฤติของประเทศ เห็นได้ชัดเจนว่า มหาวิทยาลัยขาดความรับผิดชอบต่อสังคม บทบาทของนักวิชาการหลายคนไปรับการอุปถัมภ์จากผู้มีอำนาจ นักการเมือง และคนรวย จึงไม่ทำตัวเป็นกลาง

องคมนตรี กล่าวต่อไปว่า จากการประเมินประเทศไทย 10 ปีที่ผ่านมา ของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า เป็นทศวรรษแห่งความมืดมน เพราะการเมืองมีแต่คอร์รัปชัน และรัฐบาลใช้ระบบประชานิยม ประชาชนถูกกลืนด้วยวัตถุนิยม และบริโภคนิยม หลายครอบครัวเลี้ยงลูกด้วยความรวย โดยไม่คำนึงถึงความดี ความชั่ว บัณฑิตไทย ถูกสังคมต่อว่า มีค่านิยมเกินงาม ไม่สู้งาน และไม่อดทน จนกลายเป็นวิกฤติคุณธรรม ดังนั้น ตนอยากชวนให้มหาวิทยาลัยร่วมสร้างจุดเปลี่ยนประเทศไทยให้ดีขึ้น ด้วยการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจครูให้มีคุณภาพวิชาชีพ มีคุณธรรม สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ มีงานบริการวิชาการสร้างสังคมให้ดีขึ้นในทุกระดับ และต้องเริ่มจากการวิเคราะห์ ตัวมหาวิทยาลัย ว่ามีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ หรือไม่พึงประสงค์ อย่างไรบ้าง แล้ว นำหลักคุณธรรมหลักความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และจิตอาสามาแปลงให้เป็นจริยธรรม เพื่อให้มหาวิทยาลัยที่มีทั้งคุณภาพและคุณธรรม.

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมเป็นภาคีขับเคลื่อนคุณธรรม ความดี ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชน โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี... 19 มิ.ย. 2557 04:07 19 มิ.ย. 2557 04:07 ไทยรัฐ