วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
“คสช.” เคาะ 2 มาตรการช่วยชาวนา

“คสช.” เคาะ 2 มาตรการช่วยชาวนา

  • Share:

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมอนุกรรมการพิจารณามาตรการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าวว่า ได้ประชุมร่วมกับตัวแทนชาวนา ตัวแทนสมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ตัวแทนผู้ขายปัจจัยการผลิต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อช่วยเหลือชาวนาในรอบการผลิตใหม่ โดยได้ข้อยุติแล้วว่าจะไม่มีการจ่ายเป็นเงินสดชดเชยให้ชาวนา แต่จะช่วยเหลือโดยลดต้นทุนการผลิต ซึ่งผู้แทนผู้ประกอบการขายปุ๋ยเคมี สารเคมียาปราบศัตรูพืช ยืนยันให้ความร่วมมือปรับลดราคาจำหน่ายลงอย่างแน่นอน รวมไปถึงค่าเช่านา ค่าจ้างรถเกี่ยวข้าว และเมล็ดพันธุ์ข้าวจะปรับลดลงด้วยเช่นกัน รวมแล้วจะลดต้นทุนการผลิตลงได้ประมาณ 500 บาทต่อไร่ จากต้นทุนปัจจุบันที่ 4,000 บาทต่อไร่

“นอกจากนี้ จะให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ช่วยเหลือให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำกับชาวนา ขณะเดียวกัน ก็ได้หารือถึงมาตรการเสริมที่จะรักษาระดับราคาข้าวในอนาคตด้วย โดยจะนำข้อมูลทั้งหมดเสนอพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. พิจารณาอีกครั้ง ถ้าเห็นชอบจะออกมาเป็นคำสั่งเพื่อดำเนินการต่อไป เพื่อให้ทันกับการผลิตข้าวฤดูการใหม่ปีการผลิต 2557/2558 ซึ่งมาตรการที่หารือกันในที่ประชุมตัวแทนชาวนาก็พึงพอใจ”

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ต้นทุนการผลิตข้าวของชาวนาขณะนี้เฉลี่ยอยู่ที่ไร่ละ 4,787 บาท และจากการที่เอกชนยอมลดราคาปัจจัยการผลิตลงทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงไร่ละ 432 บาท และเมื่อรวมการชดเชยอัตราดอกเบี้ยที่ ธ.ก.ส.จะให้สินเชื่อกับชาวนาโดยจะลดดอกเบี้ยให้กับลูกค้าชั้นดี 3% หรือเอ็มแอลอาร์-3 เป็นเวลา 6 เดือน คิดเป็นต้นทุนที่ลดลงอีกไร่ละ 150 บาท จะทำให้ต้นทุนการผลิตของชาวนาลดลงรวมไร่ละ 582 บาท สำหรับการช่วยเหลือสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้ชาวนา ธ.ก.ส.จะเสนอ คสช.พิจารณา 2 ทางเลือก คือ ให้กู้ครัวเรือนละ 50,000 บาท คิดเป็นเงินที่รัฐต้องชดเชยดอกเบี้ยจำนวน 2,292 ล้านบาท และให้กู้ครัวเรือนละ 100,000 บาท รัฐต้องใช้เงินชดเชยดอกเบี้ยให้จำนวน 4,584 ล้านบาท

นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาข้าวไทย กล่าวว่า ข้อเสนอของชาวนาที่ต้องการให้ คสช.พิจารณาช่วยเหลือชาวนาในอัตราตันละ 3,000 บาท เพราะราคาข้าวเปลือกต่ำลงหลังจากสิ้นสุดโครงการรับจำนำไปเมื่อวันที่ 31 มี.ค.2557 ทางผู้แทนจากกระทรวงการคลังได้เตือนให้ระมัดระวังเรื่องการใช้เงินที่มีอย่างจำกัด และอาจจะกระทบวินัยการเงินการคลังได้ ดังนั้น หาก คสช.จะพิจารณาจ่ายช่วยเหลือจริงอาจจะได้ไม่ถึงตันละ 3,000 บาท.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้