วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สจล.ผุด 'วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม' หวังปั้นเลือดใหม่ เจาะตลาดโลก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดตัวหลักสูตรใหม่ ประเดิมรับนักศึกษาเพียง 30 คนเป็นรุ่นแรก ชี้บุคลากรด้านสังเคราะห์และผลิตสื่อขาดแคลนหนัก...

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า สจล.ได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม (Music Engineering and Multimedia) ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการเติบโตในธุรกิจทีวีดิจิตอล อุตสาหกรรมสื่อ ดนตรีและบันเทิงของประเทศไทยและอาเซียน เพื่อสร้างมาตรฐานสู่การแข่งขันในระดับโลก ซึ่งถือเป็นวิทยาการใหม่ในการพัฒนาและผลิตบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ วิจัย รวมทั้งการสังเคราะห์และผลิตสื่อ เพื่อยกระดับวงการข่าวสารและอุตสาหกรรมสื่อบันเทิง เนื่องจากอีกเพียง 7 เดือนก็จะเปิดประตูสู่เศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) แล้ว

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวอีกว่า ปัจจุบันถือเป็นจุดเปลี่ยนผ่านของข่าวสารและบันเทิงสู่ยุคดิจิตอลของประเทศไทย ด้วยสถานีโทรทัศน์กว่า 48 แห่ง ที่มีมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 60,000 ล้านบาท ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการกระตุ้นการลงทุนในอุตสาหกรรมสื่อและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอนาคตอีกด้วย อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าภายใน 5 ปีข้างหน้า จะมีมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 100,000-150,000 ล้านบาท ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือด

ผศ.ดร.พิทักษ์ ธรรมวาริน ประธานหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวว่า หลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสมจะเป็นการสร้างนวัตกรรมควบคู่เทคโนโลยีที่จะช่วยสร้างความแตกต่าง และประสิทธิภาพในการนำเสนอข่าวสารและยกระดับอุตสาหกรรมดนตรีและบันเทิงให้เทียบชั้นสากล เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยยังขาดบุคลากรด้านวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสมอีกมาก ซึ่งถือเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยและในอาเซียน

"ประเทศไทยกำลังถูกจู่โจมทางวัฒนธรรมดนตรีและบันเทิงอย่างหนักจากประเทศอื่น ซึ่งความบันเทิงเป็นสิ่งที่คนทุกระดับสามารถเข้าถึงได้ อย่างไรก็ตาม หลักสูตรดังกล่าวมุ่งหวังจะสร้างมาตรฐานระดับโลกจากศักยภาพของคนไทย เพื่อเข้าสู่การแข่งขันกับประเทศอื่น ซึ่งเราจะเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเพียง 30 คน โดยจะมีการคัดเลือกให้เหลือตามจำนวนที่กำหนด เพื่อให้เกิดคุณภาพในการเรียนการสอนอย่างแท้จริง ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คือ ผู้ที่สนใจงานวิศวกรรมและดนตรีเป็นหลัก" ประธานหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม กล่าว

สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสมนี้ เปิดรับผู้สนใจรุ่นแรกถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2557 เท่านั้น และจะเปิดภาคการศึกษาในเดือน ส.ค. 2557 โดยหลักสูตรดังกล่าวจะเน้นการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริง จากภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่จะมุ่งเน้นการผสานความรู้ทั้งด้านวิศวกรรมและดนตรีเข้าไว้ด้วยกัน อาทิ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผสานกับศาสตร์และศิลป์ทางบันเทิง ที่มุ่งเน้นความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสารโทรคมนาคม และไอที รวมกับดนตรี กราฟิก และแอนิเมชั่น.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดตัวหลักสูตรใหม่ ประเดิมรับนักศึกษาเพียง 30 คนเป็นรุ่นแรก ชี้บุคลากรด้านสังเคราะห์และผลิตสื่อขาดแคลนหนัก... 18 มิ.ย. 2557 18:11 19 มิ.ย. 2557 16:22 ไทยรัฐ