วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สจล.ผุด 'วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม' หวังปั้นเลือดใหม่ เจาะตลาดโลก

สจล.ผุด 'วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม' หวังปั้นเลือดใหม่ เจาะตลาดโลก

  • Share:

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดตัวหลักสูตรใหม่ ประเดิมรับนักศึกษาเพียง 30 คนเป็นรุ่นแรก ชี้บุคลากรด้านสังเคราะห์และผลิตสื่อขาดแคลนหนัก...

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า สจล.ได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม (Music Engineering and Multimedia) ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการเติบโตในธุรกิจทีวีดิจิตอล อุตสาหกรรมสื่อ ดนตรีและบันเทิงของประเทศไทยและอาเซียน เพื่อสร้างมาตรฐานสู่การแข่งขันในระดับโลก ซึ่งถือเป็นวิทยาการใหม่ในการพัฒนาและผลิตบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ วิจัย รวมทั้งการสังเคราะห์และผลิตสื่อ เพื่อยกระดับวงการข่าวสารและอุตสาหกรรมสื่อบันเทิง เนื่องจากอีกเพียง 7 เดือนก็จะเปิดประตูสู่เศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) แล้ว

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวอีกว่า ปัจจุบันถือเป็นจุดเปลี่ยนผ่านของข่าวสารและบันเทิงสู่ยุคดิจิตอลของประเทศไทย ด้วยสถานีโทรทัศน์กว่า 48 แห่ง ที่มีมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 60,000 ล้านบาท ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการกระตุ้นการลงทุนในอุตสาหกรรมสื่อและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอนาคตอีกด้วย อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าภายใน 5 ปีข้างหน้า จะมีมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 100,000-150,000 ล้านบาท ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือด

ผศ.ดร.พิทักษ์ ธรรมวาริน ประธานหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวว่า หลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสมจะเป็นการสร้างนวัตกรรมควบคู่เทคโนโลยีที่จะช่วยสร้างความแตกต่าง และประสิทธิภาพในการนำเสนอข่าวสารและยกระดับอุตสาหกรรมดนตรีและบันเทิงให้เทียบชั้นสากล เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยยังขาดบุคลากรด้านวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสมอีกมาก ซึ่งถือเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยและในอาเซียน

"ประเทศไทยกำลังถูกจู่โจมทางวัฒนธรรมดนตรีและบันเทิงอย่างหนักจากประเทศอื่น ซึ่งความบันเทิงเป็นสิ่งที่คนทุกระดับสามารถเข้าถึงได้ อย่างไรก็ตาม หลักสูตรดังกล่าวมุ่งหวังจะสร้างมาตรฐานระดับโลกจากศักยภาพของคนไทย เพื่อเข้าสู่การแข่งขันกับประเทศอื่น ซึ่งเราจะเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเพียง 30 คน โดยจะมีการคัดเลือกให้เหลือตามจำนวนที่กำหนด เพื่อให้เกิดคุณภาพในการเรียนการสอนอย่างแท้จริง ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คือ ผู้ที่สนใจงานวิศวกรรมและดนตรีเป็นหลัก" ประธานหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม กล่าว

สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสมนี้ เปิดรับผู้สนใจรุ่นแรกถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2557 เท่านั้น และจะเปิดภาคการศึกษาในเดือน ส.ค. 2557 โดยหลักสูตรดังกล่าวจะเน้นการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริง จากภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่จะมุ่งเน้นการผสานความรู้ทั้งด้านวิศวกรรมและดนตรีเข้าไว้ด้วยกัน อาทิ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผสานกับศาสตร์และศิลป์ทางบันเทิง ที่มุ่งเน้นความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสารโทรคมนาคม และไอที รวมกับดนตรี กราฟิก และแอนิเมชั่น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้