วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คสช.ชง 'ลดต้นทุน 500 บาท/ไร่-จัดสินเชื่อดอกต่ำ' ชาวนา

คสช.ชง 'ลดต้นทุน 500 บาท/ไร่-จัดสินเชื่อดอกต่ำ' ชาวนา

  • Share:

ที่ประชุมช่วยเหลือชาวนา ได้ข้อสรุปแนวทางลดต้นทุนการผลิต และสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ยันไม่ชดเชยเป็นเงินสด เตรียมเสนอหัวหน้า คสช.พิจารณาวันนี้ 

วันที่ 18 มิ.ย. 57 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะประธานอนุกรรมการพิจารณามาตรการ ด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าว กล่าวภายหลังประชุม ร่วมกับตัวแทน 3 สมาคมชาวนา สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับสินค้าข้าว เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือชาวนา หลังยกเลิกโครงการรับจำนำข้าวว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุป เกี่ยวกับแนวทางการลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งจะช่วยให้ชาวนาลดต้นทุนการผลิต ได้ขั้นต่ำประมาณ 500 บาทต่อไร่

จากปัจจุบัน ต้นทุนการผลิตขณะนี้อยู่ที่ 4,000 บาทต่อไร่ แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ โดยได้รับความร่วมจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ประกอบการปุ๋ยเคมีและสารกำจัดศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์ข้าว รวมทั้งผู้ให้เช่านาและผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าวไทย ซึ่งตอบรับลดค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือชาวนา

นอกจากนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ยังได้เตรียมปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับชาวนาด้วย และจะมีมาตรการเสริมในการยกระดับราคาข้าว เพื่อดูแลราคาข้าวภายในประเทศ ไม่ให้ตกต่ำจนชาวนาเดือดร้อน

พล.อ.ฉัตรชัย ยืนยันว่า จะไม่มีการชดเชยเป็นจำนวนเงิน แต่จะเน้นลดต้นทุนการผลิต ซึ่งตัวแทนชาวนาที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ต่างแสดงความพึงพอใจ อย่างไรก็ตาม มาตรการทั้งหมดที่ได้ข้อสรุปในวันนี้ จะนำเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. พิจารณาในเย็นวันนี้ (18 มิ.ย) เพื่อให้ทันการผลิตข้าวในฤดูกาลใหม่ปีการผลิต 57/58 

ทางด้าน นายลักษณ์ วจนานวัจ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากการที่ผู้ประกอบการปุ๋ยและสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ตลอดจนปัจจัยการผลิตต่างๆ ยอมลดราคาลง ก็จะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของชาวนาลดลง 432 บาทต่อไร่ จากต้นทุนปัจจุบันไร่ละ 4,787 บาท ซึ่งหากรวมค่าชดเชยดอกเบี้ยของ ธ.ก.ส. ที่ลดลงอีก 3 เปอร์เซ็นต์ หรือ 150 บาทต่อไร่ ก็จะทำให้ต้นทุนทั้งหมดของชาวนาลดลงรวม 582 บาทต่อไร่

ทั้งนี้ ธ.ก.ส.ยังได้เสนอแนวทางการช่วยเหลือสินเชื่อเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ โดยลดดอกเบี้ยลงร้อยละ 3 จากปกติเป็นเวลา 6 เดือน แบ่งเป็น 2 แนวทางให้ คสช. พิจารณา ได้แก่ แนวทางแรกให้สินเชื่อรายละ 50,000 บาท คิดเป็นเงิน 2,292 ล้านบาท ส่วนกรณีที่ 2 ให้สินเชื่อรายละ 100,000 บาท คิดเป็นเงิน 4,582 ล้านบาท ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับหัวหน้า คสช.จะเลือกใช้แนวทางใด 

ขณะที่ นายวิเชียร พวงลำเจียก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า แนวทางการดูแล ราคาข้าวในประเทศของ คสช. เบื้องต้นจะให้ผู้ประกอบการโรงสีและพ่อค้าข้าว รับซื้อข้าวในราคา 8,000-9,000 บาทต่อตัน ซึ่งชาวนาพอใจในระดับหนึ่ง แต่ก็อยากให้ คสช.พิจารณาการช่วยเหลือด้านต้นทุนการผลิตให้แก่ชาวนา โดยแยกเป็น 2 กลุ่ม เพราะกลุ่มที่อยู่นอกเขตชลประทาน มีต้นทุนการผลิตสูงกว่าชาวนาที่อยู่ในเขตชลประทาน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 6,500-7,000 บาทต่อไร่ จึงไม่ควรจะได้รับความช่วยเหลือภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกัน พร้อมกันนี้ ชาวนาก็ขอให้ คสช. เร่งผลักดันการออกกฎหมายชาวนา ที่ยังค้างการพิจารณาอยู่ในสภาโดยเร็ว เพื่อรองรับปัญหาต่างๆ ของชาวนา เช่นเดียวกับในสหรัฐฯ และญี่ปุ่น 

ส่วน นายประสิทธิ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาข้าวไทย กล่าวว่า ได้เสนอต่อที่ประชุม ให้ช่วยชดเชยต้นทุนการผลิตแก่ชาวนา เป็นจำนวนเงิน แต่พล.อ.ฉัตรชัย กังวลว่า จะนำเงินไปใช้ผิดประเภท จึงสรุปเป็นการช่วยเหลือเรื่องปัจจัยการผลิตแก่ชาวนารายย่อย เพื่อจำกัดไม่ให้งบประมาณบานปลาย ซึ่งชาวนาพอใจที่ คสช.ให้ความช่วยเหลือ และคาดว่าจะประกาศใช้ได้ทันที เมื่อหัวหน้า คสช.อนุมัติในขั้นตอนสุดท้าย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้