วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คสช.สั่ง กวาดล้างขบวนการหาประโยชน์'แรงงานต่างด้าว-ค้ามนุษย์'

คสช.สั่ง กวาดล้างขบวนการหาประโยชน์แรงงานต่างด้าว-ค้ามนุษย์ แจง ต่างชาติบางหน่วยงานอาจไม่เข้าใจความจำเป็น คสช. ประชาธิปไตยยังอยู่ แต่ขอใช้เวลาสักระยะ โต้นโยบายคืนความสุขให้คนไทย ไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อ

วันที่ 18 มิ.ย. พ.อ.วินธัย สุวารี ทีมโฆษก คสช. ระบุถึงกรณีปัญหาแรงงานต่างด้าว ขณะนี้ได้รับข้อมูลว่า มีกลุ่มขบวนการที่คอยหาผลประโยชน์จากแรงงานต่างด้าวอยู่ ซึ่งอาจมีเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนร่วมด้วย ซึ่ง คสช.จะเร่งดำเนินการเพื่อสืบสวน และกวาดล้างให้ได้โดยเร็ว

ในระหว่างการจัดระเบียบใหม่ จะมีการผ่อนผันให้ โดยในสถานประกอบการเดิม ไม่ควรมีการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาเพิ่มเติม โดย คสช. จะเร่งดำเนินการเพื่อขจัดขบวนการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานทาสทั้งบนบกและทางน้ำในทะเล เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประเทศ และดูแลแรงงานไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเด็ดขาด โดยจะเป็นการแก้ปัญหาของ คสช. อย่างเป็นระบบ เนื่องจากเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตและต่อเนื่องมายาวนาน มีผลเสียต่อความเชื่อมั่นในต่างประเทศ และเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
       
หากมีเจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคคลใด มาขอเรียกรับผลประโยชน์ ขอให้แจ้งข้อมูลให้ คสช.ทราบโดยทันที เพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

พ.อ.วินธัย สุวารี ยังกล่าวถึงกรณีข่าว นายจอห์น ซิฟตัน ผอ. Human Rights Watch (HRW) ประจำเอเชีย แถลงไปเมื่อ 17 มิ.ย.57 ขอเรียนว่า ความเห็นดังกล่าว อาจเป็นมุมมองหนึ่งจากภายนอก ที่อาจยังได้รับข้อมูลไม่ครบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนของประชาชนต่อการเข้ามาแก้ปัญหาเร่งด่วนของประเทศซึ่งยืดเยื้อมานาน และเป็นที่รับรู้ทั่วกันว่า เดิมทุกอย่างติดขัดไม่สามารถหาทางออกได้
          
การดำเนินการของ คสช. ไม่อยากให้มองเป็นอันตราย หรือไปทำลายหลักการใดๆ ขอให้มองที่เหตุผลและความจำเป็น ยืนยัน ประชาธิปไตยยังคงอยู่ เป็นเพียงขอใช้เวลาส่วนหนึ่งในการจัดระเบียบ เพื่อการพิทักษ์รักษาประชาธิปไตยไว้ให้เข้มแข็งมากขึ้น สำหรับเหตุผลมีหลายประการด้วยกัน เช่น เรื่องการแสดงออกในทางประชาธิปไตย ไม่ควรพ่วงมาด้วยความรุนแรง หรือการสูญเสียของประชาชน ทำให้เห็นถึงความไม่ปลอดภัยของประชาชนในสังคมเมือง มองในด้านหลักสิทธิมนุษยชน จะหนึ่งคน หรือ หนึ่งชีวิตก็ไม่เป็นการสมควรที่จะยอมให้มีผู้หนึ่งผู้ใดไปละเมิดได้  
         
สำหรับการควบคุมเสรีภาพการแสดงออกนั้น เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่ไม่ปกติ เชื่อว่า คนส่วนใหญ่เข้าใจและพร้อมเสียสละ จะมีส่วนน้อยมากที่ไม่เข้าใจ และไม่พร้อม เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ละเอียดอ่อนต่อความรู้สึก จึงอยากให้การแสดงออกใดๆ เป็นไปด้วยความระมัดระวัง หรือควรให้เป็นไปในลักษณะเชิงสร้างสรรค์ สอดคล้องแนวทางของส่วนรวมในอันจะสร้างความสงบสุขของสังคมและประเทศชาติน่าจะเหมาะสมกว่า
         
ส่วนการดำเนินนโยบายคืนความสุขให้ประชาชนนั้น ไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อ อย่างที่เข้าใจ ยืนยันเป็นไปตามความต้องการโดยธรรมชาติของประชาชนด้วย ที่อยากจะมาร่วมสร้างบรรยากาศแห่งความรักความสามัคคีกัน จากที่ในอดีตที่จะมารวมตัวกัน ก็ในเชิงขัดแย้งเกลียดชังกันในทางการเมือง จึงถือเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ที่จะจุดประกายสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความสามัคคีสมานฉันท์กันของคนในสังคมได้ ที่ผ่านมาได้รับผลสะท้อนออกมาในเชิงบวกชัดเจน ไม่ใช่เพียงแค่การโฆษณาชวนเชื่อ อย่างที่เข้าใจแน่นอน

คสช.สั่ง กวาดล้างขบวนการหาประโยชน์แรงงานต่างด้าว-ค้ามนุษย์ แจง ต่างชาติบางหน่วยงานอาจไม่เข้าใจความจำเป็น คสช. ประชาธิปไตยยังอยู่ แต่ขอใช้เวลาซักระยะ โต้นโยบายคืนความสุขให้คนไทย ไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อ 18 มิ.ย. 2557 16:20 18 มิ.ย. 2557 16:55 ไทยรัฐ