วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อย่ามองคนผิด ผู้พูดตะกุกตะกัก

ถ้าหากไปพบคนที่คุยด้วย คนที่ชอบพูดติดคำอย่างเช่น “เข้าใจไหม” และ “ผมหมายถึง” อยู่เรื่อย อย่าเพิ่งไปดูแคลนว่า เขาไม่ฉลาดขาดไหวพริบ เพราะที่จริงแล้ว มันอาจจะตรงกันข้ามก็ได้

วารสาร “ภาษาและจิตวิทยาสังคม” ของสหรัฐฯ รายงานว่า นักจิตวิทยาได้ศึกษาพบว่า คนที่พูดจาแบบนั้น อันที่จริงแล้ว เขาพยายามที่จะสร้างความเข้าใจ เป็นสัญญาณส่อให้รู้ว่าเป็นคนละเอียด พยายามที่จะอธิบายความคิดยากๆให้เข้าใจได้ง่าย บุคคลเยี่ยงนี้ ทั่วไปมักจะเป็นผู้ที่เข้าใจความคิดคนอื่น เข้าใจตัวเองและสิ่งแวดล้อม

“เมื่อคุยกับใคร คนที่รอบคอบมักจะพูดติดคำอย่างเช่น “ผมหมายความถึง” และ “คุณเข้าใจไหม” บ่อยๆ เพื่อจะให้ผู้ฟังเข้าใจถึงความต้องการที่จะเผื่อแผ่ หรือจัดลำดับตอนความคิดใหม่กับผู้ฟัง ทั้งยังส่อถึงความ ต้องการที่จะคอย “ปรับปรุงร่างใหม่” ในขณะที่พูดไปด้วย พร้อมกับความต้องการที่จะเสนอความคิดเห็นออกมา ในรูปแบบที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะเป็นได้”

นักจิตวิทยายังชี้ให้เห็นว่าการพูดในลักษณะนี้ ผู้ฟังทั่วไป ยังอาจจะนำไปใช้เป็นเครื่องวัดลักษณะท่าทางของคนที่เพิ่งรู้จักมักจี่ดูว่า เป็นคนที่สมควรจะเสียเวลาพูดคุยด้วยและเป็นคนที่น่าสนใจหรือไม่ได้.

ถ้าหากไปพบคนที่คุยด้วย คนที่ชอบพูดติดคำอย่างเช่น “เข้าใจไหม” และ “ผมหมายถึง” อยู่เรื่อย อย่าเพิ่งไปดูแคลนว่า เขาไม่ฉลาดขาดไหวพริบ เพราะที่จริงแล้ว มันอาจจะตรงกันข้ามก็ได้... 18 มิ.ย. 2557 14:27 18 มิ.ย. 2557 14:27 ไทยรัฐ