วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สกย.แนะวิธีดูแลสวน รับมือโรคภัยในฤดูฝน

ฝนตกน้ำท่วมขัง

นายประสิทธิ์ หมีดเส็น รักษาการแทน ผอ.สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) ออกมาเตือน ในช่วงฤดูฝนมักเกิดเหตุการณ์ฝนตกน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากฉับพลัน ชาวสวนยางต้องดูแลสวนมากเป็นพิเศษเพราะอาจจะได้รับความเสียหายได้ โดยเฉพาะสวนยางที่มีอายุน้อยยังไม่เปิดกรีด ควรตัดแต่งกิ่งไม่ให้ต้านลม แต่ถ้ากิ่งกระโดงหักยอดหักให้ตัดทิ้ง แล้วใช้สารเคมีจำพวกเบนเลทผสมน้ำให้มีความเข้มข้น 5% ทาที่แผลเพื่อป้องกันเชื้อรา ส่วนเปลือกลำต้นเสียหาย ต้องขูดทิ้ง แล้วทาปูนขาวผสมน้ำ 10-20% เพื่อป้องกันการคายน้ำและแดดเผาไหม้ แต่ถ้าต้นยางล้มเอนเอียง ดันให้ตั้งตรงแล้วใช้ไม้ค้ำยันให้มั่นคง พร้อมอัดดินที่โคนต้นให้แน่น


นอกจากนี้ควรจะวางแผนในการระบายน้ำออกจากสวนยางให้เร็วที่สุด ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมขัง ถ้าบริเวณรอบสวนยางเป็นพื้นที่สูงกว่า ไม่สามารถระบายน้ำได้ ให้ ขุดร่องน้ำกึ่งกลางระหว่างแถวยาง เพื่อให้น้ำระบายไปอยู่ในร่องน้ำที่ขุดไว้ ไม่ควรใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการขุดร่องน้ำ เพราะอาจกระทบกระเทือนต่อระบบราก

ส่วนต้นยางใหญ่ที่เปิดกรีดแล้ว จะต้องไม่ให้น้ำท่วมขัง งดการกรีดยางขณะที่มีน้ำท่วมขังจนกว่าสภาพดินจะแห้งปกติ แต่เมื่อกรีดแล้ว ให้ทาหน้ากรีดป้องกันเชื้อราและโรคเส้นดำ เช่น สารเคมีเมทาแลคซิล.

นายประสิทธิ์ หมีดเส็น รักษาการแทน ผอ.สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) ออกมาเตือน ในช่วงฤดูฝนมักเกิดเหตุการณ์ฝนตกน้ำท่วม... 18 มิ.ย. 2557 14:01 18 มิ.ย. 2557 14:02 ไทยรัฐ