วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลัดนครปฐม ถก พุทธะอิสระ สร้างแนวทางปรองดอง

ปลัด จ.นครปฐม หารือหลวงปู่พุทธะอิสระปรับเสริมโครงการปรองดอง

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 18 มิถุนายน 57 นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ ปลัดจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายประเสริฐ เอกนวพุฒิพันธุ์ นอภ.กำแพงแสน นายธนณัฏฐ์ ศรีสันต์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอกำแพงแสน เข้าพบหลวงปู่พุทธะอิสระ ที่วัดอ้อน้อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เพื่อหาทางออกในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดนครปฐม

โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ กล่าวว่า หลังจากที่จังหวัดนครปฐมได้จัดงานเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดนครปฐม พร้อมนำกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดนครปฐม และบรรยายพิเศษเรื่อง ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แก่หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนของหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่ จ.นครปฐม ถือว่ายังไม่ประสบผลสำเร็จ ควรเร่งหาทางออกที่ดีกว่า ที่ดำเนินการมาไม่ตรงเป้าหมายของ คสช. อยากให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลปัญหาโดยการสอบถามประชาชน ไม่ใช่นำข้าราชการผู้นำชุมชนมาร่วมรับฟังโดยที่ยังไม่มีสิทธิ์ออกเสียง ที่ผ่านมาถือว่ายังไม่ใช่เป้าประสงค์ การปรองดองก็จะไม่สำเร็จ และอยากให้ข้าราชการเร่งดำเนินการปรับประสิทธิภาพ กระบวนการการทำงาน พร้อมทั้งให้ประชาชนไว้วางใจว่า เมื่อประชาชนแจ้งข่าวสารในพื้นที่แล้วประชาชนจะได้รับความปลอดภัย

ปลัด จ.นครปฐม หารือหลวงปู่พุทธะอิสระปรับเสริมโครงการปรองดอง 18 มิ.ย. 2557 13:08 18 มิ.ย. 2557 14:44 ไทยรัฐ