วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แนะพลิกฟื้นอุตสาหกรรมกุ้งไทยสู่การแข่งขันด้วยงานวิจัย

แนะพลิกฟื้นอุตสาหกรรมกุ้งไทยสู่การแข่งขันด้วยงานวิจัย

  • Share:

ผอ.สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรแนะหันพึ่งเครื่องจักรกลการเกษตร และใช้งานวิจัยช่วยให้อุตสาหกรรมกุ้งไทยแข่งขันกับพม่าและเวียดนาม ที่ได้เปรียบด้านค่าแรงและต้นทุน...

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. รศ.พีรเดช ทองอำไพ ผอ.สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน)​กล่าวระหว่างลงพื้นที่ จ.จันทบุรี ว่า ในอีก 20 ปี ข้างหน้าแนวโน้มประชากรโลกจะเพิ่มขึ้น โดยจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมหลายอย่างตามมา ไม่ว่าจะเป็นด้านแรงงาน สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง การขาดแคลนพลังงาน การถือครองที่ดิน การขาดแคลนน้ำ ซึ่งเหล่านี้ทำให้เกิดปัญหาสังคม เกิดความต้องการอาหารเพิ่มขึ้น และจากการที่ไทยเราตั้งเป้าเป็นครัวของโลก ดังนั้น ต้องเตรียมพร้อมรับในเรื่องของการกีดกันทางการค้า ซึ่งภาคการเกษตรของไทยมีแนวโน้มได้รับผลกระทบอย่างเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง เนื่องจากขณะนี้ประเทศเพื่อนบ้านทั้งพม่า เวียดนาม เริ่มมีการเลี้ยงกุ้งกันมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วทำให้เรายังเสียเปรียบหลายด้าน โดยเฉพาะค่าแรง ทรัพยากร และต้นทุน ส่งผลให้ไทยเราสู้ราคาซื้อขายกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จากนี้ไปกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งจะต้องมุ่งพัฒนาในด้านคุณภาพ ความสด การป้องกันการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ขนาดไซด์ และการเพิ่มมูลค่า สิ่งหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว ได้คือ การพึ่งเครื่องจักรกลการเกษตร และการใช้งานวิจัยเข้ามาช่วย ซึ่งคาดว่าหลังเปิดการค้าเสรีอาเซียนสินค้าเกษตรจากไทยเราจะได้เปรียบ เนื่องจากปัจจุบันผลผลิตจากบ้านเราเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพจากเพื่อนบ้านเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม ไทยยังต้องเร่งสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ในตลาด เร่งพัฒนาพันธุ์พืช-สัตว์ให้อยู่ได้ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป พัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ พัฒนาระบบชลประทาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม พัฒนาปัจจัยการผลิตในประเทศ อาทิ ปุ๋ย-เคมีภัณฑ์ ที่ทุกวันนี้เราต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ พร้อมทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลนนักวิชาการ ขาดแคลนแรงงานฝีมือภาคการเกษตร เพื่อให้อุตสาหกรรมกุ้งไทยและผลิตผลทางการเกษตรจากประเทศไทยเติบโตในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้