วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลุยจัดทำ 'สมาร์ทคลาสรูม' แทนโครงการแท็บเล็ต

สพฐ.เตรียมยื่นเรื่องเปลี่ยนชื่อโครงการ 1 คอมพิวเตอร์พกพา เป็นโครงการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หลัง คสช.มีมติให้ยุติแจกแท็บเล็ต เล็งจัดทำ "สมาร์ทคลาสรูม" ให้นักเรียนทุกชั้นได้เรียนรู้แท็บเล็ตร่วมกัน คาดงบที่มีจะสามารถทำสมาร์ทคลาสรูมได้ 30,000 โรงเรียนทั่วประเทศ...

นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าหลังจากที่ฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีมติให้ยุติโครงการ 1 คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต ต่อ 1 นักเรียน ทั้งในส่วนของการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2557 และปีงบประมาณ 2556 ในโซน 4 ของนักเรียนชั้น ม.1 (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ที่ยังค้างอยู่ และให้นำงบประมาณทั้งสอง 2 ส่วน รวมแล้วเกือบ 7,000 ล้านบาท มาดำเนินโครงการอื่น ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาแทน ว่า หลังจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต้องทำเรื่องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงโครงการไปยังสำนักงบประมาณ โดยต้องใช้ชื่ออื่นแทนโครงการเดิม อาจใช้ชื่อโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา หรือโครงการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา นอกจากนี้ต้องขอกันงบประมาณเหลื่อมปี เพื่อให้สามารถใช้งบฯ ปี 2556 ในการจัดทำโครงการใหม่ต่อไปได้ โดย 10 หน่วยงาน ที่มีงบฯ จัดซื้อแท็บเล็ต มีความเห็นตรงกันว่า โครงการใหม่ควรเป็นลักษณะของห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ใช้แท็บเล็ตร่วมกัน หรือที่เรียกว่า สมาร์ทคลาสรูม (Smart Class room) 

ส่วนห้องดังกล่าวจะมีรูปแบบและการบริหารจัดการแท็บเล็ตอย่างไรนั้น พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา มอบให้ สพฐ.ในฐานะเจ้าภาพหลักมาประชุมหารือ และเสนอข้อมูลกลับมาอีกครั้ง ก่อนเสนอ คสช.เพื่อพิจารณาต่อไป

รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า ในวันที่ 23 มิ.ย. 57 จะเชิญผู้แทนจาก 10 หน่วยงาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านไอซีที มาให้คำแนะนำว่าควรเป็นห้องเรียนลักษณะใด เบื้องต้น สพฐ.ได้ประเมินค่าใช้จ่ายในการจัดทำสมาร์ทคลาสรูมแบบมาตรฐานทั่วไป ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ห้องละ 250,000 บาท โดยงบฯ ปี 2557 จะทำสมาร์ทคลาสรูมได้ 15,000 ห้อง และงบฯ ปี 2556 ที่เหลืออยู่ในโซน 4 ทำสมาร์ทคลาสรูมได้ 4,000 ห้อง รวมงบประมาณ 2 ส่วนจะทำได้ 19,000 ห้อง หรือประมาณ 19,000 โรงเรียน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้กำหนดเกณฑ์ในการจัดทำสมาร์ทคลาสรูมของแต่ละโรงเรียนไว้เบื้องต้นแล้ว โดยให้ทำ 1 ห้องต่อ 1 โรงเรียนก่อน ภายใน 2 ปี ก็สามารถทำสมาร์ทคลาสรูมได้ประมาณ 30,000 โรงเรียนทั่วประเทศ จะครอบคลุมนักเรียนทั่วประเทศ 10 ล้านคน.

สพฐ.เตรียมยื่นเรื่องเปลี่ยนชื่อโครงการ 1 คอมพิวเตอร์พกพา เป็นโครงการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หลัง คสช.มีมติให้ยุติแจกแท็บเล็ต เล็งจัดทำ "สมาร์ทคลาสรูม" ให้นักเรียนทุกชั้นได้เรียนรู้แท็บเล็ตร่วมกัน... 18 มิ.ย. 2557 10:04 18 มิ.ย. 2557 11:09 ไทยรัฐ