วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานพัฒนาตำรวจ

โดย สหบาท

สังคมกำลังคาดหวังว่าองค์กรตำรวจน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

หนึ่งแนวทางในการพัฒนาองค์กรตำรวจให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางการให้บริการแก่ประชาชนที่ดีขึ้นคือ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ด้านต่างๆขององค์กรตำรวจ ทั้งด้านงานสอบสวน สืบสวน ป้องกันปราบปราม จราจร ภายใต้โครงการ CRIME ซึ่งสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ สทส. เป็นผู้บริหารอยู่

อดีตนั้นองค์กรตำรวจพยายามนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดเก็บระบบข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อช่วยในการทำงานหรือการให้บริการแก่ประชาชน เช่น โครงการ POLIS หรือในแต่ละ บช.ได้พัฒนาระบบไอทีช่วยในการบริหารงานทุกๆด้าน

แต่ปัญหาสำคัญคือ การเชื่อมโยงถึงกันอย่างเป็นระบบทั้งองค์กรตำรวจ ปัจจุบันคงมีเพียงระบบ POLIS เป็นระบบหลักขององค์กรตำรวจ

ต่อมาได้มีการนำระบบ CRIME มาใช้เพิ่มเติม ระบบ CRIME นี้เป็นระบบที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทั้งในงานสอบสวน สืบสวน ป้องกัน ปราบปราม งานบริหาร และงานจราจร รวมทั้งจะเป็นจุดศูนย์กลางสู่การเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลของหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในส่วนของตำรวจทั้งระบบ และหน่วยงานภายนอก โดยจะมีการพัฒนาระบบงาน 5 กลุ่มคือ ระบบบันทึกข้อมูล ระบบสืบค้นข้อมูล ระบบงานบริหารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบแจ้งเตือน และระบบงานบริหารจัดการข้อมูลและระบบ

ข้อมูลต่างๆที่เป็นข้อมูลท้องถิ่น ข้อมูลคนร้าย ข้อมูลพื้นที่เสี่ยง จุดเสี่ยง หรือการแจ้งความต่างๆ จะถูกบันทึกลงระบบ เพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนป้องกันอาชญากรรม สืบสวน สอบสวน ติดตามจับกุมคนร้าย

อาจเป็นจุดเปลี่ยนแปลงอีกครั้งของวงการตำรวจในเรื่องการจัดเก็บฐานข้อมูล ไม่ให้ข้อมูลสูญหายไปพร้อมกับตัวบุคคลขององค์กรตำรวจที่เกษียณอายุราชการ

วันนี้ พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา รอง ผบ.ตร.ได้เปลี่ยนสายจากงานความมั่นคง มารับผิดชอบงาน ด้านการบริหาร และโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่ พล.ต.อ.วรพงษ์ มุ่งหวังขับเคลื่อนให้เป็นระบบเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้องค์กรตำรวจได้รับการเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดีขึ้น สมกับเป็น “ตำรวจมืออาชีพ”

เหมือนกับที่ได้เคยทำมา ระบบ SMS จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ “โครงการปฏิทินหมายจับ” ของ พล.ต.อ.วรพงษ์ ที่ ประสบความสำเร็จมาแล้ว.

สหบาท

18 มิ.ย. 2557 10:02 18 มิ.ย. 2557 10:02 ไทยรัฐ