วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มองแรงงานต่างชาติแง่ดี

โดย

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 59 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2557 เรื่องนโยบายจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว ตามด้วยข่าวลือที่แพร่สะพัดในกัมพูชา ลือว่าทหารไทยเตรียมกวาดล้างแรงงานต่างด้าว และลือว่าแรงงานเขมรถูกยิงเสียชีวิตหลายคน ก่อให้เกิดความแตกตื่นในหมู่แรงงานกัมพูชาในไทย หลั่งไหลเดินทางกลับประเทศนับแสน

ต้องถือว่าถึงขั้น “แตกตื่น” เพราะในเวลาเพียงไม่กี่วันมีแรงงานกัมพูชาไหลทะลักกลับบ้านกว่าแสนคน ถึงแม้ คสช.และกระทรวงแรงงานจะออกมาชี้แจงยืนยันว่าไม่มีนโยบายปราบปรามแรงงานต่างด้าว เพียงแต่ต้องการจัดการหรือจัดระเบียบแต่ก็ไม่มีใครฟังเสียง หลายคนเปิดเผยว่า ถูก “ทางบ้าน” โทร.เรียกกลับประเทศโดยด่วน

ประเทศไทยมีแรงงานต่างชาติอยู่ประมาณ 2.2 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นชาวพม่า น่าสงสัยว่าทำไมจึงแตกตื่นและหนีกลับบ้านแต่เฉพาะแรงงานเขมร? ทำไมแรงงานกัมพูชาจึงอ่อนไหวมากกว่าแรงงานชาติอื่นๆ และทำไมจึงมีการปล่อยข่าวลือในกัมพูชา มีการเมืองอยู่เบื้องหลังหรือไม่? ทำไมแรงงานพม่านับล้านๆจึงไม่แตกตื่นหนีกลับประเทศ

ในบรรดาแรงงานต่างชาติ 2.2 ล้านคน มีทั้งแรงงานที่ถูกต้องและทั้งผิดกฎหมาย กลายเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานับสิบๆปี เพราะไทยมีพรมแดนติดต่อกับพม่า ลาวและกัมพูชาหลายพันกิโลเมตร จึงมีแรงงานหลบหนีเข้าประเทศได้โดยง่าย และส่วนใหญ่เป็นแรงงานผิดกฎหมาย เพราะอาจมีการสมคบกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับนายจ้าง ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างจริงจัง

คสช.มองว่าปัญหาแรงงานต่างชาติ ไม่มีแผนการใช้แรงงานในภาพรวม ขาดเอกภาพในการบริหารจัดการ ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างจริงจัง และมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง จึงต้องการเข้าไปจัดการให้ถูกต้อง เป็นเจตนาที่ดี แต่การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนอย่างนี้ จะใช้อำนาจอย่างเดียวไม่ได้ ต้องคำนึงถึงผลกระทบ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง

แรงงานต่างชาติไม่ใช่ปัญหาภายในอย่างเดียว แต่เป็นปัญหาระหว่าง ประเทศด้วย ถ้าไม่รอบคอบอาจกระทบถึงความสัมพันธ์อันดี โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งกำลังจะเป็นทองแผ่นเดียวกัน ในนาม “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ในปี 2558 นี้ และอาจกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ในยุค คสช.ที่ถูกโลกตะวันตกจ้องมองเรื่องสิทธิมนุษยชน

สำหรับคนไทยทั่วไป ไม่ควรมองแรงงานต่างชาติในด้านลบด้านเดียว แต่ต้องยอมรับว่าแรงงานต่างชาติมีบุญคุณต่อประเทศไทย เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และไหนๆก็ไหนๆแล้ว ไทยควรแปรเปลี่ยนวิกฤตินี้ให้เป็นโอกาส ด้วยการจัดระเบียบแรงงานต่างชาติให้ถูกต้องโดยมองปัญหา อย่างรอบด้านและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม.

18 มิ.ย. 2557 09:22 18 มิ.ย. 2557 09:22 ไทยรัฐ