วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แรงงานต่างชาติในญี่ปุ่น

สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เชิญ ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ พูด “รัฐธรรมนูญ : มุมมองด้านรัฐศาสตร์” รับใช้นิติกรชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ 81 คน ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.สุโขทัย กทม. ศุกร์พรุ่งนี้ 09.00-12.00 น.

ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิฝากบอกว่า ยินดีไปพูดรับใช้ แต่ขอสงวนไม่ให้มีคำถาม เพราะไม่ต้องการให้มีประเด็นที่เป็นเงื่อนไขที่จะทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราไม่มีความสุขสงบสันติ วันนี้ เราทุกคนควรอยู่ในโหมดที่จะต้องช่วยกันทำให้ประเทศสงบขึ้นครับ

ผู้อ่านท่านผู้เจริญ ศักดิ์ศรีคือการยอมรับของผู้คนในสังคมในการอยู่ร่วมกัน ส่วนมนุษย์ก็คือบุคคลทั่วไป ไม่เลือกว่าจะเป็นชนชาติใด เผ่า ศาสนา ผิวสี ภาษา ฯลฯ

รัฐธรรมนูญของแทบทุกประเทศกำหนด “ศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล” ให้ได้รับความคุ้มครอง การใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กรต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ มนุษย์ทุกคนสามารถอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน

เขมร พม่าก็เป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเขมร พม่าที่มีตำแหน่งใหญ่ โตเป็นนายกรัฐมนตรี หรือเป็นกรรมกรที่ออกไปใช้แรงงานของตนในแห่งหนตำบลอื่นในโลก ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขมร พม่าทุกคนยังมีเต็มเปี่ยม ไม่ควรที่ใครที่จะไปสั่งบังคับให้แรงงานเหล่านั้นวิดน้ำบ้าง นอนเกลือกกลิ้งไปบนพื้นดินบ้าง ปั่นจิ้งหรีดบ้าง ฯลฯ การสั่งบังคับด้วยความสนุกสนานของตนและพวก หรือเพื่อต้องการแสดงออกว่าพวกตนนั้น เป็นข้าราชการของเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีเหนือกว่ามนุษย์เผ่าพันธุ์อื่นนั้น เป็นเรื่องเลวมาก

แท้ที่จริง ผู้ใช้แรงงานทำประโยชน์ให้กับเจ้าของธุรกิจ ประเทศที่แรงงานในประเทศของตนไม่พอ ก็ต้องไปนำเข้าแรงงานจากประเทศอื่นไปช่วย คนที่ดูหมิ่นถิ่นแคลนแรงงานต่างชาติ ว่ามีสถานะไม่เป็นเช่นมนุษย์ น่าจะถูกนำมาลงโทษ ทุกวันนี้ การปฏิบัติต่อแรงงานต่างชาติจึงเป็นเรื่องสากลที่มีการนำมาถกอภิปรายในเวทีระหว่างประเทศอยู่บ่อยๆ

ญี่ปุ่นเป็นอีกประเทศหนึ่งซึ่งมีประชากรผู้สูงวัยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้ญี่ปุ่นมีแรงงานก่อสร้างลดลงไปถึง 1 ใน 3 รัฐบาลญี่ปุ่นของนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ประกาศเปิดประตูต้อนรับแรงงานต่างชาติ แต่เพื่อไม่ให้กระทบต่อความปลอดภัยของคนและวัฒนธรรมญี่ปุ่น นายกรัฐมนตรีอาเบะจึงสร้างโครงการป้อนงานแก่ผู้ฝึกงานชาวจีนและผู้ฝึกงานจากประเทศอื่น ผู้ฝึกงานที่ผ่านโครงการนี้จะสามารถทำงานในญี่ปุ่นได้ไม่เกิน 3 ปี และขณะนี้นายกรัฐมนตรีอาเบะกำลังพิจารณาขยายเวลาให้ผู้ฝึกงานเพิ่มขึ้นเป็นไม่เกิน 5 ปี

ขณะที่ผู้นำบางประเทศมองแคบว่า แรงงานต่างชาติเป็นเรื่องเลวร้าย เป็นไอ้กาฝาก เป็นไอ้พวกสร้างปัญหา ฯลฯ ทว่า รัฐบาลญี่ปุ่นกลับเห็นความสำคัญของแรงงานต่างชาติ ว่าพวกท่านได้กรุณาเข้ามาช่วยให้อุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเติบโต ท่านเข้ามาช่วยทำให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นถีบตัวออกมาจากภาวะชะงักงัน คณะผู้บริหารประเทศของญี่ปุ่นจึงบรรเทาเบาบางความเข้มงวดของระเบียบการจ้าง และแถมยังเพิ่มอัตราจ้างให้แรงงานต่างชาติอีกด้วย

เมษายน พ.ศ.2557 ครม.ญี่ปุ่นอนุญาตให้แรงงานก่อสร้างซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในโครงการฝึกงานเสร็จแล้ว สามารถกลับเข้ามาทำงานเป็นแรงงานปกติได้อีก 3 ปี

ญี่ปุ่นก็มีปฏิวัติเหมือนกันครับ แต่เป็นปฏิวัติกฎระเบียบที่เกี่ยวดองหนองยุ่งกับแรงงานต่างชาติเพื่อให้แรงงานเหล่านั้นเข้าประเทศ หลายคนเกรงว่า แผนรับแรงงานต่างชาติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของญี่ปุ่นจะทำให้มีคนอพยพเข้ามาอยู่ในญี่ปุ่นถาวร นายกรัฐมนตรีอาเบะประกาศถนัดชัดเจนเลยครับว่า การขยายโครงการฝึกงานของแรงงานต่างชาติเพื่อให้กลับเข้ามาเป็นแรงงานปกติได้อีก 3 ปีนั้น ไม่ถือเป็นนโยบายผู้อพยพ

ส.ส.เสรีประชาธิปไตยที่มีนายอาเบะเป็นหัวหน้าพรรค เสนอร่าง พ.ร.บ.สิทธิแรงงาน ที่มีบทลงโทษสำหรับบริษัทที่ละเมิดสิทธิแรงงานรุนแรงมาก นอกจากนั้น รัฐบาลญี่ปุ่นยังตั้งผู้ตรวจสอบจากภายนอกและรัฐบาลท้องถิ่นคอยสอดส่องดูแลบริษัทญี่ปุ่นที่มีพฤติกรรมละเมิดสิทธิแรงงานอีกด้วย

อ่านข่าวของญี่ปุ่นแล้วชื่นใจเหลือเกินครับ ที่ผู้บริหารประเทศเห็นคุณค่าของแรงงานต่างชาติ แทนที่จะขับไสไล่ส่งแรงงานพวกนี้เหมือนหมูหมากาไก่ไข่ลวกอ๊วกแตก ท่านกลับอนุมัติโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของแรงงาน

อ่านข่าวนี้เสร็จแล้ว ต้องเอาน้ำแข็งโปะตาครับ เพราะตาของผมร้อนด้วยความอิจฉาคนญี่ปุ่นที่มีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ทันสมัยและชัดเจน

แม้แต่เรื่องของแรงงานต่างชาติ.

คุณนิติ นวรัตน์

18 มิ.ย. 2557 09:14 18 มิ.ย. 2557 09:14 ไทยรัฐ