วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชั่วคราว

เมื่อมีข้อกังขาก็ต้องมีคำถาม เมื่อมีคำถามก็ต้องมีคำตอบ

แต่หลายครั้งคำถามกับคำตอบกลายเป็นคนละเรื่องเดียวกัน

วันก่อน “แม่ลูกจันทร์” ตั้งกระทู้ถามว่าใครกันแน่ที่เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญตัวจริง??

เพราะมีข่าวสับสนว่าขณะนี้มีประธานศาลรัฐธรรมนูญซ้อนกัน 2 คน??

1,นายจรูญ อินทจาร ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนเก่าซึ่งยื่นใบลาออกไปแล้ว แต่ภายหลังเกิดเปลี่ยนใจ

2,นายนุรักษ์ มาประณีต ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ แต่ยังไม่ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

ล่าสุด มีหนังสือชี้แจงจาก “นายเชาวนะ ไตรมาศ” เลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ ยืนยันว่านายจรูญ อินทจาร ได้พ้นจากตำแหน่งไปแล้วตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม

ซึ่งเป็นวันที่นายจรูญ มีอายุครบ 70 ปี

และ “นายจรูญ” ได้ส่งมอบรถประจำตำแหน่งและเครื่องอัฐบริขารต่างๆคืนให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วทุกประการ

ส่วน นายนุรักษ์ มาประณีต มีสถานะเป็นผู้รักษาราชการแทนประธาน ศาลรัฐธรรมนูญ

ยังไม่ได้เป็นประธานศาลรัฐ-ธรรมนูญเต็มตัว

(จนกว่าจะโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ)

“แม่ลูกจันทร์” ขอบคุณศาลรัฐธรรมนูญที่ชี้แจงให้หายข้องใจ

แต่เนื่องจากขณะนี้ “รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน” ถูก คสช.ยกเลิกการใช้งาน

จึงไม่มี “รัฐธรรมนูญ” ให้ “ศาลรัฐธรรมนูญ” วินิจฉัยตีความ

ข้อสำคัญกว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะคลอดออกมาใช้ยังต้องรอไปอีกเกือบ 2 ปี

ช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้พักร้อนยาว

ยาวจนรากงอกเป็นม่านไทรย้อยไปเลย??

อนึ่ง ระหว่างยังไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับถาวร คสช.จะประกาศใช้ “ธรรมนูญการปกครองชั่วคราว” ใช้แทนไปพลางๆ

โดยให้ ดร.วิษณุ เครืองาม “เนติบริกรขาประจำ” เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง

“แม่ลูกจันทร์” ไปล้วงควัก ธรรมนูญการปกครอง พ.ศ.2535 (รุ่นบิ๊กจ๊อด) พบว่ามีแค่ 33 มาตราเท่านั้นเอง

ส่วน “ธรรมนูญการปกครอง” พ.ศ. 2549 (รุ่นบิ๊กบัง) ก็เขียนไว้สั้นๆเพียง 39 มาตรา

คาดว่า “ธรรมนูญการปกครอง” พ.ศ.2557 (รุ่นบิ๊กตู่) จะมีความจุกระบอกสูบใกล้เคียงกัน

“แม่ลูกจันทร์” ยํ้าว่าสาระสำคัญที่เขียนไว้ในธรรมนูญการปกครองชั่วคราวจะไม่มีรายละเอียดวิจิตรพิสดาร

เอาเฉพาะเนื้อๆเน้นๆที่จะใช้ขับ เคลื่อนประเทศระยะสั้นๆไม่เกิน 2 ปี เช่น...จะมีสมาชิกสภานิติบัญญัติ 200 คน จะมีสมาชิกสภาปฏิรูป 150 คน จะมีคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 35 คน

และรายละเอียดอื่นๆเท่าที่จำเป็น

แต่จะมี 2 ประเด็นสำคัญ “ต้อง” ใส่ไว้ในธรรมนูญการปกครองอย่างแน่นอน!!

1,ให้คำสั่งของ คสช.ทุกฉบับเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญการปกครองและให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

2,ให้การกระทำทั้งหลายของ คสช.ในการยึดอำนาจการปกครอง ทั้งที่เกิดขึ้นก่อนหรือหลังประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองฉบับนี้ให้พ้นจากความผิด และความรับผิดทางกฎหมายทุกกรณี

ฟันธง ถ้าไม่มี 2 ประเด็นนี้ ต้องเป็นของปลอม.

“แม่ลูกจันทร์”

18 มิ.ย. 2557 08:54 18 มิ.ย. 2557 10:22 ไทยรัฐ