วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฟื้นสัมพันธ์

นางคริสตี้ เคนนีย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ เข้าหารือกับนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ถึงความสัมพันธ์ของ 2 ประเทศ พร้อมแสดงความหวังให้ ไทยมีการเลือกตั้งโดยเร็ว.

นางคริสตี้ เคนนีย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ เข้าหารือกับนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ถึงความสัมพันธ์ของ 2 ประเทศ พร้อมแสดงความหวังให้ ไทยมีการเลือกตั้งโดยเร็ว. 18 มิ.ย. 2557 07:00 18 มิ.ย. 2557 07:10 ไทยรัฐ