วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทูตพาณิชย์วิ่งรอกแจงปัญหาแรงงาน

ทูตพาณิชย์วิ่งรอกแจงปัญหาแรงงาน

  • Share:

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงกรณีที่หนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียนของอังกฤษได้เขียนบทความ เรื่อง อุตสาหกรรมประมงในไทยใช้แรงงานต่างด้าวแบบผิดกฎหมายจนส่งผลให้ห้างคาร์ฟูร์ระงับการนำเข้าอาหารทะเลจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ว่า กรมฯได้หารือกับผู้บริหารของซีพีเอฟแล้ว ซึ่งบริษัทฯยืนยันว่า วัตถุดิบปลาป่นที่ใช้เป็นอาหารกุ้งนั้น ซื้อมาจากโรงงานที่ดำเนินการโดยถูกกฎหมาย ไม่ใช่จากแพปลาที่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย นอกจากนี้ ที่ผ่านมาบริษัทยังได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการทำประมงอย่างถูกกฎหมายในไทยมาโดยตลอด รวมถึงร่วมกับสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทยต่อต้านและหยุดการใช้แรงงานผิดกฎหมาย แรงงานเด็ก แรงงานทาสและการค้ามนุษย์

อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในภูมิภาคอเมริกา 4 แห่ง และในยุโรป 10 แห่ง ติดตามสถานการณ์ในเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และขอให้ทูตพาณิชย์ทุกแห่งทำความเข้าใจกับผู้นำเข้ารายใหญ่ทราบถึงการดำเนินการของภาครัฐบาล และภาคเอกชนที่มีความตั้งใจและจริงใจในการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานผิดกฎหมาย แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก

นอกจากนี้ ยังได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อรักษาภาพลักษณ์ด้านการค้ากับการใช้แรงงานในไทย และเร่งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในการปราบปรามการลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมาย เพราะประเทศ คู่ค้าที่เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ทั้งสหรัฐฯ ยุโรป คำนึงถึงห่วงโซ่การผลิตสินค้าที่ต้องรักษาสภาพแวดล้อมและผลกระทบทางสังคมด้วย โดยรัฐบาลจัดสรรงบ ประมาณพิเศษกว่า 190 ล้านบาท เพื่อดำเนินกิจกรรมเชิงรุกด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และยังได้มีการจัดทำบันทึกความตกลง (เอ็มโอยู) กับองค์กร เอกชน ภาคประชาสังคมและประเทศเพื่อนบ้านในลุ่ม น้ำโขง เป็นต้น ในการไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมายด้วย”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้