วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อุตสาหกรรมยันตรวจเข้มโรงงาน

ไม่มีปล่อยผีหลังปลดล็อกใบอนุญาตโรงงานทั่วไทย

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การปรับลดขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (รง.4) จาก 90 วัน เหลือ 30 วัน ทำให้หลายฝ่ายเป็นห่วงในคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความปลอดภัยของประชาชนที่อยู่โดยรอบโรงงานอุตสาหกรรม แต่กระทรวงอุตสาหกรรมขอย้ำว่า แม้จะลดระยะเวลาการพิจารณาให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลง แต่ยังคงให้มีความเข้มงวดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมมีมาตรการในการกำกับดูแลภาคอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด เช่น การตรวจโรงงานตามแผน และใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยตั้งแต่การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ และระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบออนไลน์

ล่าสุดได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน รวมถึงเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต

นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กล่าวว่า ในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมา (เม.ย.-พ.ค.) มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ลักลอบระบายมลพิษนอกโรงงาน 39 ราย ซึ่งกรอ.ได้ใช้มาตรการทางกฎหมายสั่งให้แก้ไขปรับปรุงแล้วทุกราย “แนวโน้มโรงงานอุตสาหกรรมที่ระบายมลพิษออกนอกโรงงานยังมีอยู่จำนวนมาก แต่หลังจากนี้ไป ขอยืนยันว่าจะลดจำนวนลง เพราะ กรอ.จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสุ่มตรวจโรงงานที่มีความเสี่ยงในการปล่อยมลพิษ อาทิ โรงงานผลิตอาหาร, ยางพารา, ปาล์ม, เคมี, หลอมโลหะ เป็นต้น

ส่วนการปรับลดขั้นตอนต่างๆเกี่ยวกับการอนุญาตใบประกอบกิจการ รง.4 ที่จะให้มีบุคคลที่สามที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือ Third Party เข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารแทนข้าราชการนั้น ขณะนี้ กรอ.กำลังดำเนินการร่างกฎระเบียบในเรื่องนี้ ก่อนเสนอให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมลงนามเพื่อประกาศบังคับใช้ในวันที่ 1 ก.ค.นี้.

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การปรับลดขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (รง.4) จาก 90 วัน เหลือ 30 วัน... 18 มิ.ย. 2557 04:40 18 มิ.ย. 2557 04:40 ไทยรัฐ