วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
หนุนใช้วัฒนธรรมพาชาติเดินหน้าปลุกคนไทยมีสติ

หนุนใช้วัฒนธรรมพาชาติเดินหน้าปลุกคนไทยมีสติ

  • Share:

ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เสนอแนวทางการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ 3 สถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยให้ศิลปินแห่งชาติ และผู้รู้ถ่ายทอดให้ประชาชนเข้าใจ และมีความใกล้ชิดมากขึ้นนั้น ตนเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จะใช้วัฒนธรรมมาสร้างความสมานสามัคคี และสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับชาติบ้านเมือง เพราะวัฒนธรรม เป็นตัวยึดโยงคนไทยกับ 3 สถาบัน มาอย่างมั่นคงยาวนาน หากประเทศไทยสามารถจัดการงานวัฒนธรรมอย่างชาญฉลาด โดยไม่ทำร้ายวัฒนธรรมของตนเอง ก็จะสามารถนำพาชาติบ้านเมืองสู่ความเป็นอารยธรรมได้ แต่หากปล่อยให้บ้านเมืองเละเทะ แตกแยก คอร์รัปชัน ก็จะนำพาวัฒนธรรมไปสู่ความเสื่อม บ้านเมืองก็จะพินาศ

“ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องช่วยกันประคับประคองวัฒนธรรมของตนเอง รวมทั้ง วธ. ควรนำมิติทางศาสนามาช่วยสร้างคนให้มีสติรู้จุดยืนของตนเอง ส่วนเรื่องการเข้าถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ คิดว่าเป็นเรื่องที่คนรุ่นเก่า หรือผู้รู้ทุกภาคส่วนควรสั่งสอน ให้ความรู้แก่ลูกหลานถึงทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ โครงการในพระราชดำริ พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย” ม.ร.ว.จักรรถ กล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้