วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แนะ กยศ.กรองคนที่จำเป็นกู้เรียน

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ในฐานะหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา เพื่อติดตามความก้าวหน้างานการศึกษาทางกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้รายงานความก้าวหน้าว่าได้ทยอยโอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพให้กับสถานศึกษาและนักเรียนไปบ้างแล้ว ส่วนกองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นั้น เนื่องจากขณะนี้มหาวิทยาลัยต่างๆจะเปิดภาคเรียนที่ 1/2557 ในเดือน ส.ค. ทำให้มีเวลาที่ดำเนินการต่างๆขณะเดียวกันจะเสนอของบประมาณปี 2558 จำนวน 3,610 ล้านบาท เพื่อปล่อยกู้ให้ผู้กู้รายใหม่จนครบจำนวน

ปลัด ศธ. กล่าวอีกว่า หัวหน้าฝ่ายสังคมฯ ได้ขอให้ กยศ.ไปหาวิธีการในการคัดกรองผู้กู้ เพื่อปล่อยกู้ให้เฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นจริงๆ คือมีฐานะยากจนและมีรายได้ครอบครัวเฉลี่ยไม่เกิน 200,000 แสนบาทต่อปี รวมถึงเพิ่มช่องทางในการชำระหนี้ และขอให้มีการติดตามทวงหนี้อย่างเป็นระยะไม่ใช่ปีละครั้งอย่างที่ผ่านมา เพื่อให้ กยศ.เป็นกองทุนหมุนเวียนและไม่ต้องของบฯเพิ่มทุกๆปีเช่นนี้อีก นอกจากนี้ ยังหารือถึงการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทั้งการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเด็กทะเลาะวิวาท รวมถึงหาแนวทางเพิ่มค่าตอบแทนของผู้ที่จบในสายอาชีวศึกษาให้สูงขึ้น เพื่อส่งเสริมให้คนมาเรียนสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น และเห็นชอบงบฯซ่อมแซมโรงเรียนที่เสียหายจากแผ่นดินไหว 332 ล้านบาท.

แนะ กยศ. หาวิธีการในการคัดกรองผู้กู้ เพื่อปล่อยกู้ให้เฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นจริงๆ คือมีฐานะยากจนและมีรายได้ครอบครัวเฉลี่ยไม่เกิน 200,000 แสนบาทต่อปี 18 มิ.ย. 2557 04:14 18 มิ.ย. 2557 04:15 ไทยรัฐ