วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชงบอร์ดประมูลสีเขียวรอบ 2 รฟม.ขอประกาศขายซอง-เล็งยื่นประกวดราคา 29 ก.ย.นี้

รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า ในวันที่ 19 มิ.ย.นี้ น.ส.รัชนี ตรีพิพัฒน์กุล ประธานบอร์ด รฟม. ได้กำหนดประชุมบอร์ด รฟม.ประจำเดือน มิ.ย. ซึ่งจะมีการติดตามการดำเนินการประกวดราคาก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ระยะทาง 18.4 กม. หลังจากบอร์ด รฟม.มีมติเมื่อวันที่ 22 พ.ค.ที่ผ่านมา ให้มีการปรับแก้รายละเอียดในทีโออาร์ใหม่ ก่อนเปิดขายเอกสารประกวดราคาอีก 90 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้เอกชนที่ไม่ได้ซื้อเอกสารประกวดราคารอบแรกมีสิทธิเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่ง รฟม.จะเสนอกรอบขั้นตอนและแผนการประกวดราคางานโยธาให้บอร์ดพิจารณาเห็นชอบใหม่ ดังนี้ ประกาศขายเอกสารประกวดราคารอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-30 มิ.ย.2557 โดยให้เวลาเอกชนที่ซื้อเอกสารการประกวดราคาไปจัดทำข้อเสนอการประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-28 ก.ย.2557 กำหนดให้เอกชนยื่นเอกสารประกวดราคาวันที่ 29 ก.ย. คณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาคุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวดราคา (ซองที่ 1) ระหว่างวันที่ 30 ก.ย.-31 ต.ค. คณะกรรมการฯ ประเมินข้อเสนอด้านเทคนิค (ซองที่ 2) ระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย. หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนประเมินผลและเจรจาต่อรองราคา ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.2557-15 ก.พ.2558 จากนั้นรายงานผลการประกวดราคาให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือน มี.ค.2558 จากนั้นจะลงนามสัญญาจ้างกับผู้รับเหมา ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต มีมูลค่าโครงการ 26,569 ล้านบาท ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด (ProvisionalSum) อีก 2,656 ล้านบาท รวมเป็น 29,225 ล้านบาท แบ่งเป็น 4 สัญญา สัญญาที่ 1 งานโยธา ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ มูลค่างาน 14,021 ล้านบาท สัญญาที่ 2 งานโยธา ช่วงสะพานใหม่-คูคต มูลค่างาน 6,126 ล้านบาท สัญญาที่ 3 ก่อสร้างงานโยธา ศูนย์ซ่อมบำรุงรักษาและอาคารจอดรถ มูลค่างาน 3,709 ล้านบาท และสัญญาที่ 4 งานออกแบบ จัดหาและติดตั้ง งานระบบรางรถไฟฟ้า มูลค่างาน 2,609 ล้านบาท.

ประธานบอร์ด รฟม. กำหนดประชุมบอร์ด รฟม.ประจำเดือน มิ.ย. ซึ่งจะมีการติดตามการดำเนินการประกวดราคาก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ระยะทาง 18.4 กม. 18 มิ.ย. 2557 03:18 18 มิ.ย. 2557 03:19 ไทยรัฐ