วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คำสั่งคสช.ฉบับ68 เรียกบุคคลรายงานตัวเพิ่ม 33 ราย พรุ่งนี้

คำสั่งคสช.ฉบับ68 เรียกบุคคลรายงานตัวเพิ่ม 33 ราย พรุ่งนี้

  • Share:

คสช.ออกคำสั่ง ฉบับที่68 เรียกบุคคลมารายงานตัวเพิ่มอีก 33 ราย ณ.สโมสรทบ.เทเวศน์ พรุ่งนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00น.

วันที่ 17 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.) มีคำสั่ง คสช. ฉบับที่  68 /2557เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่ม  เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลมารายงานตัว ณ หอประชุมกองทัพบก เทเวศร์ ในวันที่ 18 มิ.ย. 2557 เวลา 10.00-12.00น. ดังนี้

1.นางสุวรรณา ตาลเหล็ก
2. นางพรพิมล ลุนดาพร
3.น.ส.สุณีย์ เหลืองวิจิตร
4. น.ส.อดาน้อย ห่อมารยาท
5.น.ส.กริชสุดา คุณะแสน
6.นายกวีวงศ์ รัตนโสภณ
.นายนพพร พรหมขัติแก้ว
8.นางอัมรา วัฒนกูล
9.นายพรส เฉลิมแสน
10.นายวิเชียรชนินทร์ สินธุไพร
11.น.ส.ภัทรจิต โชติกพณิช 
12.นางพรรณราย เมาลานนท์
13.นายพงษ์เทพ ไชยศล
14.นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์ 
15.นายเกษมสันติ จำปาเลิศ
16.นายเทียนสวัสดิ์ เทียนเงิน
17.นางภัคจิรา ชุนฮะสี
18.นายนิทัช ศรีสุวรรณ
19.นายหาญศักดิ์ เบญจศรีพิทักษ์
20.นายองอาจ ตันธนสิน
21.น.ส.รจเรข วัฒนพาณิชย์ 
22.น.ส.นุ่มนวล ยีพราช
23.นายอุทัย ม่วงศรีเมืองดี
24.นายอานันท์ กลิ่นแก้ว
25.นายเจติศักดิ์ จันทร์ประดิษฐ์
26.นายศรายุทธ สังวาลย์ทอง
27.นายธงชัย สุวรรณวิหค
28.นายดนัย ทิพย์ยาน
29.นายวิษณุ เกตุสุริยา
30.นายสุเมธ ตระกูลวุ่นหนู
31.นายสุขเสก พลตื้อ
32.นายสุวิทย์ เม็นไธสง
33.นายวีระศักดิ์ โตวังจร   

สั่ง วันที่ 17 มิถุนายน 2557 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/ผู้บัญชาการทหารบก

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้