วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สั่งทูต พณ. ชี้แจงคู่ค้า ยันไทยไม่ได้ใช้แรงงานผิด ก.ม.ผลิตสินค้า

กรมส่งเสริมการค้าฯ สั่งทูตพาณิชย์ ชี้แจงคู่ค้า โดยเฉพาะในยุโรป-สหรัฐฯ เข้าใจไทย ยันไม่ได้ใช้แรงงานผิดกฎหมายผลิตสินค้าส่งออก พร้อมประชาสัมพันธ์ละเอียดยิบถึงแนวทางแก้ปัญหาของรัฐ-เอกชน...

วันที่ 17 มิ.ย. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงกรณีหนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียน ของอังกฤษ เขียนบทความ เรื่อง อุตสาหกรรมประมงในไทยใช้แรงงานต่างด้าวแบบผิดกฎหมาย จนส่งผลให้ห้างคาร์ฟูร์ ระงับการนำเข้าอาหารทะเลจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ว่า กรมฯ ได้หารือกับผู้บริหารของซีพีเอฟแล้ว ซึ่งบริษัทฯ ยืนยันว่า วัตถุดิบปลาป่นที่ใช้เป็นอาหารกุ้งนั้น ซื้อมาจากโรงงานที่ดำเนินการโดยถูกกฎหมาย ไม่ใช่จากแพปลาที่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย โดยที่ผ่านมาบริษัทยังได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการทำประมงอย่างถูกกฎหมายในไทยมาโดยตลอด รวมถึงร่วมกับสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทยต่อต้านและหยุดการใช้แรงงานผิดกฎหมาย แรงงานเด็ก แรงงานทาส และการค้ามนุษย์

อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในภูมิภาคอเมริกา 4 แห่ง และในยุโรป 10 แห่ง ติดตามสถานการณ์ในเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และขอให้ทูตพาณิชย์ทุกแห่งทำความเข้าใจกับผู้นำเข้ารายใหญ่ทราบถึงการดำเนิน การของภาครัฐบาล และภาคเอกชน ที่มีความตั้งใจและจริงใจในการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานผิดกฎหมาย แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก

นอกจากนี้ ยังได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อรักษาภาพลักษณ์ ด้านการค้ากับการใช้แรงงานในไทย และเร่งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ในการปราบปรามการลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมาย เพราะประเทศคู่ค้าที่เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ทั้งสหรัฐฯ ยุโรป คำนึงถึงห่วงโซ่การผลิตสินค้าที่ต้องรักษาสภาพแวดล้อมและผลกระทบทางสังคมด้วย

ส่วนการแก้ปัญหาในระยะกลางและยาว กรมฯ ดำเนินกิจกรรมด้านความเป็นธรรมทางการค้า (แฟร์เทรด) เช่น การสร้างความร่วมมือกับองค์กรด้านแฟร์เทรด เช่น องค์กรแรงงานสหรัฐฯ สมาพันธ์แรงงานโลก ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ความร่วมมือในกิจกรรมขยายความรู้ความเข้าใจด้านการใช้แรงงานที่เป็นธรรม การร่วมมือเพื่อสร้างกฎเกณฑ์นานาชาติด้านการใช้แรงงานที่เป็นธรรม ในสินค้าที่สำคัญๆ ของไทย เช่น ประมง การสร้างและขยายฐานผู้ผลิตสินค้าที่ได้ตราสัญลักษณ์แฟร์เทรด เป็นต้น

"กรมฯ และกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาดังกล่าว ได้ประชุมและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ในการให้ข้อมูลประเด็นข้อสงสัยต่างๆ และแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขของหน่วยงานต่างๆ เช่น การติดตามการดำเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย, การติดตามการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์, การจัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมงใน 22 จังหวัด, การคุ้มครองสวัสดิการแรงงานต่างๆ โดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณพิเศษกว่า 190 ล้านบาท เพื่อดำเนินกิจกรรมเชิงรุกด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และยังได้มีการจัดทำบันทึกความตกลง (เอ็มโอยู) กับองค์กรเอกชน ภาคประชาสังคมและประเทศ เพื่อนบ้านในลุ่มน้ำโขง เป็นต้น ในการไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมายด้วย"

กรมส่งเสริมการค้าฯ สั่งทูตพาณิชย์ ชี้แจงคู่ค้า โดยเฉพาะในยุโรป-สหรัฐฯ เข้าใจไทย ยันไม่ได้ใช้แรงงานผิดกฎหมายผลิตสินค้าส่งออก พร้อมประชาสัมพันธ์ละเอียดยิบถึงแนวทางแก้ปัญหาของรัฐ-เอกชน... 17 มิ.ย. 2557 19:18 17 มิ.ย. 2557 22:24 ไทยรัฐ