วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 65/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 65/2557
เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลเข้ามารายงานตัว ณ ห้องจามจุรี สโมสรทหารบก เทเวศร์ ในวันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 เวลา 10.00 - 12.00 น.ดังนี้

1.น.ส.กัญญาภัค มณีจักร

2. นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย

3. พ.ท.สมจิตร เชื้อเดช

4.นายสมชาย มงคลทรัพย์

5. นายธนิต บุญญนสินีเกษม

๖. นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

สั่ง ณ วันที่ 13 มิถุนายน พุทธศักราช 2557


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

อนึ่ง กรณีการเชิญตัวบุคคลให้เข้ามารายงานตัว คสช.ก่อนหน้านี้ คสช. ขอเรียนชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าการเชิญตัวดังกล่าว เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาในการดูแลและทำความเข้าใจเท่าที่จำเป็นไม่เกิน 7 วัน ทั้งนี้ ผู้ที่มีรายชื่อในคำสั่งให้มารายงานตัวของ คสช. เกือบทั้งหมดให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและสามารถเดินทางกลับได้ภายในวันที่รายงานตัว จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน

17 มิ.ย. 2557 18:51 17 มิ.ย. 2557 18:52 ไทยรัฐ