วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ สั่งรับมืออันตรายจากฝนตกหนัก

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เตือนประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งรับมือน้ำป่า-ดินโคลนถล่ม...

วันที่ 17 มิ.ย. นางสันทนีย์ ไชยเชียงพิณ ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เปิดเผยว่า จากการคาดหมายลักษณะอากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ในห้วงเดือนมิถุนายน 2557 ซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูฝน ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม ประกอบกับร่องมรสุมเลื่อนจากภาคกลางขึ้นมาพาดผ่านภาคเหนือ ทำให้มีฝนชุกระยะต้นเดือน ส่วนปลายเดือนฝนจะลดลงจนถึงทิ้งช่วงได้ เมื่อร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านจีนตอนใต้และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลง เดือนนี้ปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย และอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย โดยได้มีการแจ้ง ข้อควรระวังว่าอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก เมื่อมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และร่องมรสุมที่พาดผ่านมีกำลังแรงขึ้น ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังได้ จึงควรเตรียมพร้อมป้องกันภัย ตลอดจน ติดตามสภาพอากาศ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-277919, 053-922365 และ ใน www.cmmet.tmd.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับในช่วงเดือนกรกฎาคม 2557 เป็นช่วงกลางฤดูฝน ครึ่งแรกของเดือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคเหนือมีกำลังอ่อนลง ขณะที่ร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศจีนตอนใต้ ทำให้มีปริมาณฝนลดลง ครึ่งหลังของเดือน ฝนจะเพิ่มขึ้น เมื่อร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนืออีกครั้ง และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น เดือนนี้ปริมาณฝน มีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย และอุณหภูมิสูงกว่าเฉลี่ยเล็กน้อย

ด้านนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม จากสภาวะอากาศดังกล่าว ซึ่งจะสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบต่ำริมน้ำไหลผ่านที่ลาดเชิงเขา และพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัด ได้รับทราบเกี่ยวกับภัยอันเกิดจากฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ที่อาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ให้เตรียมการป้องกันระมัดระวังอันตรายจากภัยธรรมชาติในระยะนี้ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงประจำท้องถิ่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและเครือข่ายวิทยุสมัครเล่น สถานีโทรทัศน์ และเคเบิลทีวีท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครในพื้นที่อย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยให้ระมัดระวังการใช้เครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์มือถือกลางที่โล่งแจ้งในขณะเกิดฟ้าคะนอง และกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเขื่อน ฝาย อ่างและคันกั้นน้ำ สถานที่ท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีประชาชนไปใช้บริการจำนวนมาก รวมถึงพื้นที่ของเอกชน ถ้าไม่มีความมั่นคงแข็งแรงและพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นอันตราย ให้แก้ไขโดยด่วน จัดเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติงานเฝ้าระวังเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ รวมทั้งให้ใช้ประโยชน์จาก “มิสเตอร์เตือนภัย” ที่ประจำอยู่ในหมู่บ้านเสี่ยงภัย เพื่อแจ้งข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้จังหวัดทราบโดยเร็ว เพื่อจะได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งให้ดำเนินการตามขั้นตอนของแผนป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชน หากเกิดสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่ได้ทันที

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เตือนประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งรับมือน้ำป่า-ดินโคลนถล่ม ... 17 มิ.ย. 2557 17:38 17 มิ.ย. 2557 21:58 ไทยรัฐ