วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คสช.อนุมัติงบฯ กว่า 400 ล้าน ช่วยผู้ประสบภัย แผ่นดินไหว

คสช.อนุมัติงบฯ กว่า 400 ล้าน ช่วยผู้ประสบภัย แผ่นดินไหว

  • Share:

ที่ประชุม คสช.ชุดใหญ่ อนุมัติงบประมาณกว่า 400 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวภาคเหนือ พร้อมเร่งสานต่ออีกโครงการ 28 โครงการ ที่มีวงเงินเกิน 1 พันล้านบาท

วันที่ 17 มิ.ย. 57 พล.ท.อนันตพร กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) กล่าวถึงผลการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ชุดใหญ่ ว่า จากการติดตามตรวจสอบโครงการที่ต้องดำเนินการตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ที่มีวงเงินเกิน 1 พันล้านบาท จำนวน 28 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือน ต.ค.ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมคุ้มค่า เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ เช่น โครงการของกรมชลประทาน โดยแต่ละโครงการ ได้แจ้งให้ที่ประชุม คสช.ทราบ พร้อมเร่งรัดให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอขออนุมัติต่อ คสช. ภายใน 30 มิ.ย.นี้ หากโครงการใดไม่สามารถเสนอได้ทัน ก็ให้ชี้แจงเป็นรายโครงการไป

ในที่ประชุมหัวหน้า คสช. ยังกล่าวว่า จากนี้การดำเนินโครงการขนาดใหญ่จะประกาศลงเว็บไซต์ ซึ่ง คตร.และสำนักงบประมาณ จะเข้ามาร่วมด้วยเพื่อให้การเปิดประมูลมีความโปร่งใส และการดำเนินโครงการใดๆ จะใช้งบประมาณประจำปีให้มากที่สุด มีราคากลางที่เหมาะสมบูรณาการแผนในระยะยาวที่ชัดเจน

อย่างไรก็ตาม วันพรุ่งนี้ คตร.เชิญให้ กสทช. ชี้แจงข้อมูลโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่าน ไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบทีวีดิจิตอล ที่จะมีการแจกคูปองส่วนลด 22 ล้านใบให้กับประชาชน เนื่องจากมองว่าราคาคูปองไม่ควรเกิน 1 พันบาท

ด้าน พ.อ.วินธัย สุวารี รองโฆษก คสช. แถลงว่า ที่ประชุม คสช. ให้ความสำคัญกับปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่ จ.เชียงราย จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายทั้งหมด โดยเฉพาะสถานศึกษา หน่วยรับผิดชอบดำเนินการ ขณะนี้มีเรื่องขอนุมัติเข้ามา 2 หน่วยงาน ได้แก่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ขออนุมัติงบประมาณช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนเงิน 322 ล้านบาท โดยปรับแผนการใช้งบประมาณปกติไม่ใช่งบกลาง และสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ ขออนุมัติงบกลางเพื่อสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน จำนวน 127 ล้านบาท ในการให้ความช่วยเหลือวัด คณะสงฆ์ พระปริยัติธรรม และพระภิกษุ-สามเณร ที่ประสบภัยแผ่นดินไหว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้