วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คสช.สั่ง กสทช.เบรกประมูลคลื่น4G-แจกคูปองทีวีดิจิตอล

คสช.สั่ง กสทช.เบรกประมูลคลื่น4G-แจกคูปองทีวีดิจิตอล

  • Share:

'คสช.' ถือฤกษ์ดาวพฤหัสย้ายราศี สั่ง 'กสทช.' ชะลอประมูล 4จี แจกคูปองทีวีดิจิตอล และโครงการลงทุนโทรคมนาคมขั้นพื้นฐาน เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะตรวจสอบถึงความโปร่งใส และคลายความวิตกกังวลของประชาชนได้...

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2557 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีหนังสือด่วนเขียนด้วยลายมือ ถึงสำนักงาน กสทช. ให้ชะลอการดำเนินการ 4 โครงการไว้เป็นการชั่วคราว เพื่อตรวจสอบความโปร่งใส พร้อมทั้งต้องปรับปรุงโครงสร้างและจัดทำเป็นข้อบังคับ ข้อกฎหมาย ในการใช้จ่ายงบประมาณให้ชัดเจน และเกิดประโยชน์กับรัฐอย่างเต็มที่ และต้องให้ประชาชนคลายความวิตกกังวลสงสัยให้ได้ จึงจะดำเนินการต่อไปได้ พร้อมกันนี้ คสช. และคณะทำงานกฎหมายจะนำระเบียบในปัจจุบันของ กสทช. มาพิจารณาอย่างเร่งด่วนทันที

สำหรับโครงการที่ กสทช.ได้นำเรื่องเสนอต่อ คสช.พิจารณา ได้แก่ 1. การเปิดประมูล 4 จี บนคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ตามกำหนดการเดิมจะเกิดขึ้นในเดือนส.ค.57 2. การเปิดประมูล 4 จี บนคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ จากเดิมจะเกิดขึ้นในเดือน ก.ย.57 3. โครงการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (ยูเอสโอ) มูลค่า 20,000 ล้านบาท และ 4. โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทีวีจากระบบอะนาล็อกไปสู่ทีวีดิจิตอลด้วย การแจกคูปองเงินสดเพื่อแลกซื้อกล่องรับสัญญาณ (เซตท็อปบ็อกซ์) หรือเครื่องโทรทัศน์เครื่องใหม่ กสทช.ได้กำหนดเป็นหลักการเบื้องต้นว่า จะแจกคูปองเงินสดมูลค่า 1,000 บาท ให้ทุกครัวเรือน 25 ล้านครัวเรือน คิดเป็นเงิน 25,000 ล้านบาท

"ต้องยอมรับว่าในห้วงเวลานี้ ภายใต้การปกครองที่มี คสช.เป็นรัฏฐาธิปัตย์ที่ทุกส่วนงาน รวมถึง กสทช. ไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ได้เลย ต้องปฏิบัติตามคำสั่งคสช. ซึ่งได้มอบนโยบายการใช้งานงบประมาณประจำปี 2558 ให้แก่ส่วนราชการเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการร่วมกันทุกด้าน โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ทุกโครงการ ต้องผ่านความเห็นชอบจาก คสช.เท่านั้น" เลขาธิการ กสทช.กล่าว

นายฐากร กล่าวต่อว่า ในวันที่ 18 มิ.ย.57 จะนำเรื่องทั้งหมดเสนอที่ประชุมบอร์ด กสทช. เพื่อมอบหมายงานให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ที่มี พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช.เป็นประธาน และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ที่มี พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกสทช.เป็นประธาน รับไปพิจารณาตามนโยบายของ คสช.หากเห็นว่ากรณีใดเป็นเรื่องเร่งด่วน และต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขใดๆ ก็สามารถนำเสนอให้บอร์ด กสทช.เพื่อนำเสนอ คสช.ต่อไป ส่วน คสช.จะมีความเห็นอย่างไร ก็ต้องรอผลการพิจารณาและอนุมัติ จึงจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ จากเดิมการประชุมบอร์ดในครั้งนี้ จะนำเรื่องการประมูล 4 จี บนคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ และการแจกคูปองทีวีดิจิตอล เข้าสู่การพิจารณา แต่เมื่อคสช.สั่งชะลอ ก็ต้องถอนเรื่องดังกล่าวออกจากวาระประชุม

เลขาธิการ กสทช. กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีการชะลอการประมูล 4จี (4G) บนคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ จะกระทบต่อผู้ใช้มือถืออยู่นั้น กสทช. ยืนยันว่าจะไม่ทำให้เกิดปัญหาซิมดับ ซึ่งจะต้องนำแผนการเยียวยาผู้ใช้บริการที่เหลืออยู่ประมาณ 6 ล้านเลขหมาย เสนอต่อ คสช.เป็นการเร่งด่วน เนื่องจากมาตรการเยียวยาเดิมจะสิ้นสุดในวันที่ 1 ก.ย.57 นี้ เพื่อถ่ายโอนคลื่นดังกล่าวให้กับผู้ชนะประมูลคลื่น 1800 รายใหม่ แต่เมื่อต้องชะลอการประมูลเป็นการชั่วคราว ก็ต้องเยียวยาผู้ใช้บริการไม่ให้เดือดร้อน สำหรับการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) ต่อร่างประกาศหลัก เกณฑ์และวิธีการประมูล 4 จี บนคลื่น 900 นั้น ซึ่งจะเปิดรับฟังความเห็นในวันที่ 19 มิ.ย.57 ก็ต้องยกเลิกไปด้วย เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประมูลใหม่หรือไม่ ก็ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ คสช.อีกครั้ง

นายฐากร กล่าวด้วยว่า สำหรับข้อเสนอของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ให้แก้ไขปรับปรุงการสรรหา กสทช. เลขาธิการ กสทช. และอำนาจของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน กสทช.นั้น ที่ประชุมฝ่ายกฎหมายของ คสช.ได้ให้ความเห็นว่าต้องนำเสนอแก้ไขในที่ประชุมสภา นิติบัญญัติ ส่วนเรื่องเงินประมูลทีวีดิจิตอลนั้น 50,862 ล้านบาท สามารถนำเป็นรายได้ของแผ่นดิน เช่นเดียวกับการประมูลคลื่นความถี่โทรคมนาคม ซึ่งสามารถออกเป็นคำสั่ง และให้คณะกรรมการกฤษฎีกา แก้ไข พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 (พ.ร.บ.กสทช.) ได้

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้