วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อดีตปลัด วธ.แนะตัวช่วย 'วัฒนธรรม' พาชาติเดินหน้า

อดีตปลัด วธ.แนะตัวช่วย 'วัฒนธรรม' พาชาติเดินหน้า

  • Share:

อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เสนอใช้ "วัฒนธรรม" พาชาติเดินหน้า ชงแนวทางเทิดทูน 3 สถาบัน ชาติ-ศาสนา–กษัตริย์ ชี้คนไทยต้องช่วยกันอย่างมีสติ...

ม.ร.ว.จักรรถ จิตพงษ์ อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่ นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เสนอแนวทางการสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับ 3 สถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยให้ศิลปินแห่งชาติและผู้รู้ ถ่ายทอดให้ประชาชนได้เข้าใจ และให้มีความใกล้ชิดมากขึ้นนั้น ตนขอสนับสนุนเรื่องดังกล่าว เพราะปัจจุบันคนไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนห่างเหินจาก 3 สถาบัน จึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จะเดินหน้าใช้วัฒนธรรมมาสร้างความสมานสามัคคี และสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับชาติบ้านเมือง ทั้งนี้ เพราะวัฒนธรรม เป็นตัวยึดโยงคนไทยกับ 3 สถาบัน มาอย่างมั่นคงยาวนาน แต่วัฒนธรรมของแต่ละประเทศทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยจะเปลี่ยนไปได้ 2 ทาง คือ ดีขึ้น หรือเลวลง

อย่างไรก็ตาม หากประเทศไทยสามารถจัดการงานวัฒนธรรมให้ไปในทางที่ดีขึ้นได้ อย่างชาญฉลาด โดยไม่ทำร้ายวัฒนธรรมของตนเอง ก็จะสามารถนำพาชาติบ้านเมือง ไปสู่ความเป็นอารยธรรมได้ ส่วนอีกด้านหนึ่งหากเราไม่ระมัดระวัง กลับปล่อยให้บ้านเมืองเละเทะ แตกแยก คดโกง ทุจริต คอร์รัปชัน เหมือนที่ผ่านมา ก็จะนำพาวัฒนธรรมไปสู่ความเสื่อม บ้านเมืองก็จะพังพินาศ และเกิดความหายนะ หรืออนารยธรรม

อดีตปลัด วธ. กล่าวต่อว่า จากสถานการณ์ที่ผ่านมา มีหลากหลายความคิดของคนในแต่ละมุมมอง ทำให้เกิดความความปรองดองกัน เกิดการแบ่งแยก แตกแยก แต่ในสถานการณ์ในวันนี้ มีผู้กล้าขึ้นมาทำหน้าที่เป็นคนกลาง พยายามดึงความเห็นต่างมาพูดคุย ไกล่เกลี่ย ทำความเข้าใจด้วยเหตุผล และตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ ตนเชื่อว่าประเทศไทยจะเดินหน้าต่อไปได้ และถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคน จะต้องช่วยกันทำหน้าที่ของตนเอง ในการตระหนักว่า ตนเองมีบทบาทช่วยประคับประคองวัฒนธรรมของตนเองได้อย่างไร 

นอกจากนี้ ตนเห็นว่า วธ.ยังควรนำมิติทางศาสนา มาช่วยในการสร้างความปรองดองให้คนในชาติ โดยเฉพาะการสร้างคนให้มีสติ รู้จุดยืนของตนเอง ให้เรามีธรรมะอยู่ในใจ ถ้าทุกคนปฏิบัติได้ ก็จะเกิดการ คิดดี ทำดี

"ส่วนเรื่องการเข้าถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ ในฐานะที่ตนเป็นคนรุ่นเก่า ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่คนรุ่นเก่า หรือผู้รู้ทุกภาคส่วน ทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง เครือญาติ ครู สื่อมวลชน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ควรมีสติ และสั่งสอน ให้ความรู้แก่ลูกหลานถึงความสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทย ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ โครงการในพระราชดำริ พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย ซึ่งหากเราช่วยกัน ก็จะนำพาชาติบ้านเมืองพ้นวิกฤติ และเกิดความรักและเทิดทูน 3 สถาบันของชาติได้อย่างยั่งยืน" ม.ร.ว. จักรรถ กล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้