วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทยพาณิชย์ ย้อนกลิ่นอายยุคแรกเริ่มสู่ เซ็นทรัลเอ็มบาสซี่

บิ๊กบอสไทยพาณิชย์ พรรณพร คงยิ่งยง และรุ่งเรือง สุขเกิดกิจ-พิบูลย์ เปิดธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัล เอ็มบาสซี่ โดยมี “ชาติ จิราธิวัฒน์” และคู่แม่ลูก สุพัตรา จิราธิวัฒน์, คุณายุธ เดชอุดม ร่วมยินดี.

ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดตัว Iconic Branch แห่งใหม่ที่เซ็นทรัล เอ็มบาสซี่ ส่งต่อประวัติศาสตร์และเรื่องราวแห่งความเชื่อมั่นด้านบริหารการเงินกว่า 107 ปีของธนาคารไทยแห่งแรก สู่โฉมใหม่ของการให้บริการทางการเงินในยุคปัจจุบัน โดย พรรณพร คงยิ่งยง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ ภูมิใจแนะนำธนาคารไทยพาณิชย์สาขาใหม่ล่าสุดแห่งนี้ซึ่งถือเป็น Iconic Branch ที่ได้รับการออกแบบและตกแต่งเป็นพิเศษตามสถานที่ตั้ง เพื่อให้มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากสาขาทั่วไป ที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของความเป็นไทย มีประวัติศาสตร์และเรื่องราวอันน่าสนใจอย่างยิ่ง

แบงก์ไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัล เอ็มบาสซี่นี้ ได้เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ธนาคารแห่งแรกของเมืองไทยสู่บริการทางการเงินยุคใหม่ ด้วยการนำแรงบันดาลใจจากสาขาตลาดน้อย ซึ่งเป็นอาคารสไตล์โคโลเนียลที่ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นมาสร้างความโดดเด่นให้กับสาขาพิเศษแห่งนี้ เช่น เคาน์เตอร์ไม้จำลองรูปแบบดั้งเดิมจากสาขาตลาดน้อย ตู้เอทีเอ็มซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น ที่ได้แรงบันดาลใจจากงานสถาปัตยกรรมคลาสสิกแบบตะวันตกในยุคนั้น ซึ่งมีเฉพาะสาขานี้เท่านั้น พร้อมจัดนิทรรศการเคลื่อนที่แสดงมรดกล้ำค่าที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ทางการเงินของประเทศ ไทยจากพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย อาทิ หนังสือประกาศพระราชอำนาจพิเศษ หนังสือกำหนดอำนาจและกฎข้อบังคับให้จัดตั้ง “บริษัทแบงก์สยามกัมมาจลทุนจำกัด”, สมุดเช็คของธนาคารยุคแรก, เครื่องคำนวณ ใช้สำหรับคิดเลขในอดีต, กระดานนับเหรียญ และสมุดบัญชีเดินสะพัด แสดงบัญชีของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัติวงศ์ ปี พ.ศ.2465 ฯลฯ โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมอย่างใกล้ชิดระหว่างนี้ถึงวันที่ 26 มิ.ย.


งานนี้ยังมีกลุ่มลูกค้า SCB Private Banking จากตระกูลดังมาร่วมกันบอกเล่าถึงความผูกพันและความประทับใจที่มีต่อธนาคารไทยพาณิชย์จากรุ่นสู่รุ่น อาทิ คู่แม่ลูก “สุพัตรา จิราธิวัฒน์” กับลูกชาย “คุณายุธ เดชอุดม” ที่ใช้บริการไทยพาณิชย์มายาวนานมาก โดยคุณสุพัตราตามคุณพ่อไป ธ.ไทยพาณิชย์ย่านตลาดน้อยตั้งแต่อายุเพียง 3 ขวบ และเกิดความประทับใจผูกพันกับแบงก์เรื่อยมา และยังส่งต่อความผูกพันมาถึงลูกชายที่ใช้บริการไทยพาณิชย์ด้วยเช่นกันด้วยความรู้สึกอบอุ่นเสมือนเป็นครอบครัวเดียว กันทุกครั้งที่มาทำธุรกรรม กับธนาคารแห่งนี้

ส่วนคู่แม่ ลูก “นิศารัตน์ พิทยศิริ” และ “ชมพูนุช ลี้อิสระนุกุล” บอกว่า ตลอดระยะเวลาที่ใช้บริการ ได้เห็นถึงพัฒนาการในด้านต่างๆของธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำธุรกรรม หรือการให้บริการในส่วนของ Private Costumer เรียกว่าผูกพันและประทับใจกับบริการของธนาคารแห่งนี้มาก.

ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดตัว Iconic Branch แห่งใหม่ที่เซ็นทรัล เอ็มบาสซี่ ส่งต่อประวัติศาสตร์และเรื่องราวแห่งความเชื่อมั่นด้านบริหารการเงินกว่า 107 ปีของธนาคารไทยแห่งแรก สู่โฉมใหม่ของการให้บริการทางการเงินในยุคปัจจุบัน 17 มิ.ย. 2557 14:35 17 มิ.ย. 2557 14:40 ไทยรัฐ