วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เมียงมอง..กาแฟดาว คอนแทรคฟาร์มมิ่งสไตล์ลาว

คนในอาชีพเกษตรจะอยู่รอดได้อย่างไร... ในยุคการค้าเสรีขยายวงครอบคลุมไปทั่วโลก การแข่งขันสูงขึ้น ระบบผลิตกำลังเดินเข้าสู่คำว่า “ครบวงจร”

“น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า” นายทุน-เกษตรกรต้องก้าวเดินไปด้วยกัน พึ่งพาอาศัย ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในแบบ คอนแทรคฟาร์มมิ่ง หรือ การทำเกษตรแบบมีพันธสัญญา เป็นอีกแนวทางหนทางที่น่าจะพอช่วยได้

บ้านเราก็มี... สปป.ลาว เพื่อนบ้านที่เพิ่งเปิดตัวสู่สงครามการค้าเสรี ก็มีเหมือนกัน

ดาวเฮือง กรุ๊ป ยักษ์ใหญ่ธุรกิจเกษตรลาว นำมาใช้ในธุรกิจผลิตกาแฟ...เกษตรกร–นายทุนลาว จับมือกันแบบไหน ถึงทำให้ลาวกลายเป็นประเทศผู้ส่งออกกาแฟเบอร์สองของโลก เป็นรองแค่บราซิล

“เรามีสมาชิก 2,000 ครอบครัว แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ครึ่งหนึ่งเป็นเกษตรกรไม่มีที่ดิน อีกครึ่งหนึ่งเป็นกลุ่มมีที่ดินเป็นของตนเอง การทำพันธสัญญาเหมือนกัน มีต่างกันเล็กน้อย ตรงเกษตรกรไม่มีที่ดิน เราจะมีบ้านพักให้มากินอยู่ในพื้นที่ของบริษัทฯ ครอบครัวที่มีสมาชิก 3 คน จะได้พื้นที่รับผิดชอบ 10 ไร่ ครอบครัวที่มีสมาชิกกว่า 4 คน จะได้พื้นที่ 15 ไร่ และมีระบบให้สินเชื่อเพื่อซื้อข้าวสารอาหารให้กินรายวัน ไม่ได้ให้กินฟรี ทุกอย่างจะต้องหักจากรายได้เมื่อมีผลผลิตเกิดขึ้น ส่วนครอบครัวที่มีที่ดินเป็นของตัวเอง ก็อยู่บ้านตัวเองไป”

การสนับสนุนปัจจัยการผลิต น.ส.บุญเฮือง ลิตดัง กรรมการผู้จัดการ ดาวเฮืองกรุ๊ป บอกว่า กล้าพันธุ์ ปุ๋ย บริษัทจะจัดการแจกให้หมดทุกอย่าง และรับซื้อเมล็ดกาแฟจากสมาชิกในราคาที่สูงกว่าตลาด 20%

แต่มีข้อแม้เกษตรกรจะต้องดูแลสวนกาแฟให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่บริษัทกำหนด นั่นคือใส่ปุ๋ยตามระยะเวลา ดูแลตัด แต่งกิ่ง และคอยป้องกัน ศัตรูต้นกาแฟ เพียงแค่นี้เอง ซึ่งทางบริษัทจะมีเจ้าหน้าที่มาคอยตรวจสอบว่า ทำจริงแค่ไหน...ถ้าทำจริง ผลผลิตจะได้ราคาสูงกว่าตลาด 20%

“มีเหมือนกัน เกษตรกรบางรายมีปัญหาเกเรไม่ยอมทำตามเงื่อนไข แต่น้อยมาก และเราก็มีมาตรการลงโทษ ตั้งแต่ว่า กล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บนให้ออก และไล่ออก แต่ยังไม่เคยมีใครถูกลงโทษหนักถึงขั้นไล่ออก เพราะทุกวันนี้เกษตรกรต่างต้องการทำกับเรามากจนรับไม่ไหว เรารับได้แค่ปีละ 500 คนเท่านั้นเอง”

และเมื่อมองย้อนกลับมาดูบ้านเรา มีแบบนี้บ้างไหม...เท่าที่รู้ ไม่เคยเห็น มีแต่ยิ่งรวยยิ่งเอาเปรียบคนจน ผิดกับลาว ธุรกิจยักษ์ใหญ่ยอมเสียสละบางส่วนเพื่อเกษตรกร ด้วยเชื่อว่า การทำให้เกษตรกรรากหญ้าของแผ่นดินลืมตาอ้าปาก สิ่งที่ตามมาคนในประเทศจะยิ่งรักสามัคคี และหวงแหนแผ่นดินเกิดมากยิ่งขึ้น

ไม่ใช่ปล่อยให้เกษตรกรทนทุกข์ มองเห็นแต่คนรวยจ้องเอาเปรียบ...แล้วจะรักแผ่นดิน รักประเทศ ที่มีคนส่วนน้อยจ้องเอาเปรียบ และทำให้คนส่วนใหญ่ต้องลำบากไปเพื่ออะไร.

ไชยรัตน์ ส้มฉุน

คนในอาชีพเกษตรจะอยู่รอดได้อย่างไร... ในยุคการค้าเสรีขยายวงครอบคลุมไปทั่วโลก การแข่งขันสูงขึ้น ระบบผลิตกำลังเดินเข้าสู่คำว่า “ครบวงจร” 17 มิ.ย. 2557 14:22 17 มิ.ย. 2557 14:27 ไทยรัฐ