วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'อธิบดีกรมการปกครอง' เดินหน้าจัด 'ยิ้มเคลื่อนที่' สร้างความเข้าใจ ปชช.

"ศิริพงษ์ ห่านตระกูล" อธิบดีกรมการปกครอง จัดโครงการ "ยิ้มเคลื่อนที่" แก้ปัญหาเชิงรุก สอดคล้องนโยบาย คสช.

วันที่ 17 มิ.ย. นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า คณะรักษาความสงบเรียบร้อย หรือ คสช. ได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนของกรมการปกครอง โดยมีโรดแม็ปเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยกรมการปกครองมีกิจกรรมสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนด้วยการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ระดับจังหวัดและอำเภอ ในโครงการอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่

ทั้งนี้เพื่อให้ภารกิจสอดคล้องกับโรดแม็ปของ คสช. อย่างมีประสิทธิภาพ กรมการปกครองจะจัดกิจกรรมโครงการอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแนวนโยบายภาครัฐในเชิงบวกให้กับกลุ่มบุคคลและประชาชนในพื้นที่ แก้ไขปัญหาในเชิงรุก เพื่อยกระดับความมั่นใจต่อภาครัฐ เช่น ปัญหาบุกรุกที่ดิน หนี้นอกระบบ รวมถึงจัดกิจกรรมทางศาสนา เช่น กิจกรรมตามรอยพ่อ ปวงประชาเป็นสุข ตามแนวทางศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

"ศิริพงษ์ ห่านตระกูล" อธิบดีกรมการปกครอง จัดโครงการ "ยิ้มเคลื่อนที่" แก้ปัญหาเชิงรุก สอดคล้องนโยบาย คสช. 17 มิ.ย. 2557 14:20 17 มิ.ย. 2557 19:33 ไทยรัฐ