วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลัดแรงงานจ่อถกผู้ว่าฯ ภาคตะวันออก รับมือแรงงานต่างด้าวแห่กลับบ้าน

ปลัดกระทรวงแรงงาน จ่อถกผู้ว่าฯ และผู้ได้รับผลกระทบจังหวัดภาคตะวันออก รับมือแรงงานต่างด้าวแห่กลับบ้าน ในวันพรุ่งนี้ หวังสร้างความเข้าใจกับแรงงานกัมพูชา พร้อมจัดทำใบปลิวเป็นภาษาประเทศเพื่อนบ้านแจกด้วย...

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 57 นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้ (18 มิ.ย. 57) เวลา 13.30 น. ได้นัดหมายกับ นายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน ในการเดินทางไปที่ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด สังกัดกระทรวงแรงงาน ในภาคตะวันออก เช่น จันทบุรี ระยอง และตราด ประกอบด้วย แรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด และสำนักงานประกันสังคมจังหวัด เพื่อกำหนดมาตรการสร้างความเข้าใจกับแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะแรงงานกัมพูชา ที่ตกใจกับข่าวลือว่า มีกวาดล้างแรงงานต่างด้าวอย่างรุนแรง จนเดินทางกลับประเทศกว่า 1 แสนคน

นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ เร่งจัดทำใบปลิวเป็นภาษากัมพูชา เมียนมาร์ และลาว เพื่อมอบให้กับหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ประกอบการนำไปแจกจ่ายให้แรงงานของตนเองเข้าใจ ไม่หลงเชื่อข่าวลือที่เกิดขึ้น เพราะกระทรวงแรงงาน ไม่มีนโยบายที่จะปราบปรามจับกุมแรงงานต่างด้าวในลักษณะพิเศษแต่อย่างใด ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการไทย ไม่ให้ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ส่วนระยะเวลาและสถานที่อยู่ระหว่างการประสานความชัดเจน

ปลัดกระทรวงแรงงาน จ่อถกผู้ว่าฯ และผู้ได้รับผลกระทบจังหวัดภาคตะวันออก รับมือแรงงานต่างด้าวแห่กลับบ้าน ในวันพรุ่งนี้ หวังสร้างความเข้าใจกับแรงงานกัมพูชา พร้อมจัดทำใบปลิวเป็นภาษาประเทศเพื่อนบ้านแจกด้วย... 17 มิ.ย. 2557 13:12 17 มิ.ย. 2557 14:12 ไทยรัฐ