วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ส.อ.ท.ชี้ แรงงานเขมรหนีกลับหลายแสน กระทบอุตฯ ประมง

รองประธาน ส.อ.ท. ชี้ ต่างด้าวตื่นข่าวลืิอหนีกลับประเทศ กระทบอุตฯ ประมงมากสุด ส่วนก่อสร้างกระทบไม่มาก เผยขณะนี้มีแรงงานผิด ก.ม. ลอบเข้าไทยกว่า 1 ล้านคน โดยเฉพาะชาวเขมร เห็นด้วยเข้มงวดแรงงานเถื่ิอนทำให้ถูกต้อง แก้ปัญหาค้ามนุษย์...

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 57 นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า การที่ คสช. มีนโยบายเพิ่มความเข้มงวดกับแรงงานต่างด้าว จนเกิดกระแสข่าวลือรุนแรง ทำให้แรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะชาวกัมพูชา เคลื่อนย้ายออกจากไทยหลายแสนคนนั้น ขณะนี้ ส.อ.ท.อยู่ระหว่างการประเมินข้อมูลถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นผลกระทบที่เกิดขึ้น จะอยู่ในภาคธุรกิจที่ใช้แรงงานชาวกัมพูชาเป็นจำนวนมาก ได้แก่ อุตสาหกรรมก่อสร้างต่างๆ แต่มองว่าจะกระทบไม่มาก เพราะในปีนี้อุตสาหกรรมก่อสร้างอยู่ในขาลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทำให้ยังไม่ต้องการแรงงานต่างด้าวมากนัก ส่วนอุตสาหกรรมประมงในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ จ.ระยอง จันทบุรี และตราด ซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับผลกระทบโดยตรง รวมถึงธุรกิจการเกษตร เช่น การทำสวนยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก รวมถึงธุรกิจร้านอาหาร

ในปัจจุบันนี้ มีแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายในประเทศไทย ประมาณ 2.2 ล้านคน และมีแรงงานที่ผิดกฎหมายมากกว่า 1 ล้านคน ซึ่งในจำนวนกว่า 1 ล้านคน ที่เข้าเมืองมาทำงานอย่างผิดกฎหมายนี้ 80% เป็นแรงงานจากพม่า กัมพูชา 15% และ สปป.ลาว อีกประมาณ 5% โดยแรงงานกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทย มีจำนวนมากที่เข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมาย เนื่องจากต้นทุนการดำเนินงานต่างๆ และค่านายหน้าในประเทศกัมพูชาสูงมาก ทำให้เกิดการลักลอบเข้ามาทำงานในไทย เพื่อลดค่าดำเนินงานต่างๆ

ทั้งนี้ นายวัลลภ มองว่า เป็นเรื่องที่ถูกต้องที่ภาครัฐเข้ามาเข้มงวดเรื่องแรงงานต่างด้าว ดึงแรงงานที่ผิดกฎหมายมาเข้าระบบให้ถูกต้อง เพื่อแก้ปัญหาความมั่นคง ปัญหาสังคม และการค้ามนุษย์ แต่ภาครัฐจะต้องสยบข่าวลือให้ได้ โดยประชาสัมพันธ์ไปยังประเทศกัมพูชา และในประเทศไทย ให้ทุกฝ่ายทราบว่าเป็นนโยบายการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวทุกชาติอย่างเสมอภาค ไม่ได้เจาะจงเพียงชาวกัมพูชา ซึ่งหากเป็นการเข้ามาทำงานอย่างถูกต้อง ก็จะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด.

รองประธาน ส.อ.ท. ชี้ ต่างด้าวตื่นข่าวลืิอหนีกลับประเทศ กระทบอุตฯ ประมงมากสุด ส่วนก่อสร้างกระทบไม่มาก เผยขณะนี้มีแรงงานผิด ก.ม. ลอบเข้าไทยกว่า 1 ล้านคน โดยเฉพาะชาวเขมร เห็นด้วยเข้มงวดแรงงานเถื่ิอนทำให้ถูกต้อง แก้ปัญหาค้ามนุษย์ 17 มิ.ย. 2557 13:00 17 มิ.ย. 2557 13:28 ไทยรัฐ