วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
 ผลวิจัย ชี้ คสช.ให้ชมหนัง"พระนเรศวร"ฟรี ทำความสุขคนไทย พุ่ง!

ผลวิจัย ชี้ คสช.ให้ชมหนัง"พระนเรศวร"ฟรี ทำความสุขคนไทย พุ่ง!

  • Share:

โพล ชี้ คสช.ให้ชมหนังพระนเรศวร ฟรี ทำความสุขคนไทย พุ่ง 8.60 จากคะแนนเต็ม 10 ขณะปชช.ร้อยละ 78.8 เชื่อ มีความหวังที่บ้านเมืองจะสงบได้

วันที่ 17 มิ.ย. ดร.นพดล กรรณิกา ประธานชมรมนักวิจัยไทยความสุขชุมชน (Thai Researchers in Community Happiness Association, TRICHA) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาพยนตร์ เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ภาคยุทธหัตถี กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนที่ได้รับชมภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวร ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 424 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ผลการสำรวจพบว่า

หลังชมภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ภาคยุทธหัตถี แล้ว ส่วนใหญ่เกือบร้อยละร้อย หรือ ร้อยละ 98.2 ระบุ มีความภูมิใจมาก-มากที่สุด ต่อความเป็นผู้นำของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร้อยละ 98.1 รู้สึกภูมิใจมาก-มากที่สุด ที่เกิดมาเป็นคนไทย ร้อยละ 97.2 ระบุ รู้สึกถึงความกตัญญูต่อความเสียสละของบรรพบุรุษไทยมาก-มากที่สุด ร้อยละ 96.8 ระบุรู้สึกสำนึกต่อความรักชาติรักแผ่นดินไทยมาก-มากที่สุด ร้อยละ 95.9 รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยมาก-มากที่สุด ร้อยละ 95.3 ระบุมีความสุขมาก-มากที่สุด ที่เกิดเป็นคนไทย ในขณะที่ ร้อยละ 89.3 ระบุรู้สึกถึงความรักความเกื้อกูลต่อคนไทยด้วยกันมาก-มากที่สุด

ทั้งนี้ เมื่อสอบถามความสุขหลังชมภาพยนตร์ เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาคยุทธหัตถี นั้น พบว่า ร้อยละ 0.9 ระบุน้อยถึงไม่สุขเลย ร้อยละ 5.4 ระบุ ปานกลาง ร้อยละ 93.7 ระบุ สุขมาก-มากที่สุด โดยคะแนนความสุขเฉลี่ย เท่ากับ 8.60 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

ประเด็นสำคัญอย่างยิ่ง คือ เมื่อสอบถามความรู้สึกต่อบรรยากาศบ้านเมืองในเวลานี้นั้น พบว่า มากกว่า 2 ใน 3 คือ ร้อยละ 78.8 ระบุ มีความหวังที่บ้านเมืองจะสงบได้ ในขณะที่ร้อยละ 21.2 ระบุ มีความกลัวต่อเหตุการณ์ข้างหน้า

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้