วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปปร.18 ภาคเอกชน (ต่อ)

โดย ซี.12

รายการตกค้างของนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 18 ของสถาบันพระปกเกล้าที่มาจากภาคเอกชนยังมีเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่งคือ

31.นายรังสรรค์ ตรงฉาก กรรมการผู้จัดการ บจ.คีย์ เจมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล 32.นางรัตนา บุรพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หจก.อาร์แอนด์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง 33.นางวรรณรัตน์ นิรมิตศรีชัย ผู้จัดการทั่วไป บจ.นิรมิตอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 34.นายวิทยา พานิชตระกูล กรรมการผู้จัดการ บจ.ฮาตาริ อิเลคทริค 35.นางวิไลพร พิตรปรีชา กรรมการผู้จัดการ บจ.เรือรัษฏา โฮเต็ล

36.นางวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการ บจ.วี.พี.การ์เด้นท์โฮม 37.นายสมศักดิ์ กวีไตรภพ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บจ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 38.นายสมสุข ศรีสถิตย์วัฒนา ประธานบริษัท บจ.เอเชี่ยน พารากอน 39.นายสมหวัง ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ.หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป 40.นายสาทร ชวนะเวสน์ ประธานกรรมการ บจ.กลุ่มบริษัทเลิศชวนะ

41.นายสืบศักดิ์ สังสรรค์อนันต์ กรรมการผู้จัดการ บจ.ศรีวัฒนาเคหะการ 42.นายสุเทพ ไทยสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บจ.ดูมายเบส 43.นายสุภรัฐ จิราธิวัฒน์ รองประธานอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บจ.เซ็นทารา อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นท์ 44.นพ.สุรสิทธิ์ อัศดามงคล ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลบางมด 45.นายสุวิทย์ ตันติศรีปรีชา หุ้นส่วน-ที่ปรึกษา ศรีปรีชาโฮลดิ้ง

46.นายอดุลย์ เลาหพล ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.โอเชียน คอมเมิรช 47.นายอภิชาติ จีระพันธุ์ กรรมการ บจ.สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ 47.นายอรรถพล วิจิตเกษมกิจ กรรมการบริหาร บจ.เพชรการัต 48.นายอัครวัฒน์ พระเกตุเมือง รองกรรมการผู้จัดการ บจ.เอสเธติค พลัส 49.นางอัจฉรา นิมิตรปัญญา กรรมการผู้จัดการ บจ.แปซิฟิก ห้องเย็น 50.นายอัญชลิน พรรณนิภา ประธานบริษัท บจ.ทีคิมเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์

51.นางสาวอัญชลี ชัยทรัพย์ กรรมการอำนวยการ บจ.ชัยพฤกษ์รีสอร์ท 52.นายอัฐวิชย์ วิจิตรานนท์ ที่ปรึกษาประธานบริษัท บมจ.ส.ขอนแก่นฟู๊ดส์ และรองประธานมูลนิธิพัฒนากระบวนการยุติธรรมเพื่อสังคม 53.นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป 54.นายเอกชัย โชติยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บจ.อาณาจักรสุโขทัยหินอ่อนและแกรนิต

เข้าใจว่า ปปร.18 รุ่นนี้คงต้องเข้าศึกษาอบรมกันไปโดยปราศจากสมาชิกรัฐสภาเข้ามาร่วมด้วยเพราะไม่มีตัวตน

หรือจะรอคัดเอาสมาชิกสภานิติบัญญัติชุดใหม่ที่มีเค้าว่าจะมีขึ้นใหม่ใน 2–3 เดือนข้างหน้าเข้ามาสมทบด้วยก็ไม่ว่ากัน.

“ซี.12”

17 มิ.ย. 2557 10:58 17 มิ.ย. 2557 10:58 ไทยรัฐ