วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เตรียมแจกคู่มือเรื่อง 'กลิ่น' วิธีปฏิบัติตัวชุมชนรอบ 'มาบตาพุด'

เตรียมแจกคู่มือเรื่อง 'กลิ่น' วิธีปฏิบัติตัวชุมชนรอบ 'มาบตาพุด'

  • Share:

กนอ.เร่งสร้าง "เครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังภัย" ในพื้นที่มาบตาพุด เตรียมทำเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง "กลิ่น" และแนะนำวิธีปฏิบัติตัวเบื้องต้น...

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า กนอ. เร่งดำเนินการปรับกระบวนการสื่อสารกับชุมชนในพื้นที่มาบตาพุด โดยนำข้อมูล คำแนะนำ และความต้องการต่างๆ ที่ได้รับจากการพบปะพูดคุยกับชุมชมโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จ.ระยอง มาใช้ปรับปรุงระบบการสื่อสารของ กนอ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น โดยเปิดรับสมัครเครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังภัย เพื่อรับข้อมูลการแจ้งเตือนผ่านระบบ SMS ให้เข้าถึงประชาชนได้ในวงกว้าง มีประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่าย เพิ่มขึ้นจากเดิมกว่า 160 คน (รวมทั้งสิ้นมีประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายแล้ว 800 กว่าคน) ซึ่งถือว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนในพื้นที่

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องกลิ่น กนอ. ได้จัดทำเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกลิ่นและแนะนำวิธีปฏิบัติตัวเบื้องต้นและแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่แล้ว อย่างไรก็ตาม กนอ. ได้มีการวางแผนพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และครอบคลุมอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เร่งบูรณาการการสื่อสารร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาลมาบตาพุด, เทศบาลเมืองบ้านฉาง) ในด้านการประสานงาน และการซักซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้