วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เป็นห่วงบำนาญลูกจ้าง

เป็นห่วงบำนาญลูกจ้าง

โดย
18 มิ.ย. 2557 05:01 น.
  • Share:

พุทธศักราช 2557 ต้องถือว่าเป็นปีแห่งความก้าวหน้าของการประกันสังคมของประเทศไทย เป็นปีแห่งประวัติศาสตร์สำหรับลูกจ้างไทยที่ได้รับบำนาญชราภาพเป็นครั้งแรก และสำนักงานประกันสังคม (สปส.) จ่ายบำนาญชราภาพให้ผู้ประกันตนไปแล้ว 1.3 แสนคน เป็นเงินประมาณ 4.7 พันล้านบาท ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับลูกจ้างไทย

แต่ สปส.เพิ่งจ่ายเงินบำนาญชราภาพให้ลูกจ้างเอกชนแค่ปีแรก ก็เกิดความกังวลในบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นห่วงว่า ถ้าจ่ายบำนาญชราภาพให้ผู้ประกันตนต่อไป กองทุนชราภาพอาจมีเงินจ่ายได้แค่ 30 ปี ก็อาจจะไม่มีเงินจ่ายหรือถังแตก เช่นเดียวกับชาวนาที่ดีอกดีใจในปีแรกๆ ที่รัฐบาลรับจำนำข้าวราคาแพง แต่หลายคนต้องผูกคอตายในอีกสองปีต่อมา

สาเหตุที่มีความกังวลว่าจะไม่มีเงินจ่ายบำนาญชราภาพในอีก 30 ปีข้างหน้า เพราะกองทุนชราภาพจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นทุกปี เพราะมีผู้ประกันตนครบเกษียณเพิ่มมากขึ้นทุกปี แต่รัฐบาลไม่ได้ปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบ นับตั้งแต่เริ่มมีการประกันสังคมปี 2533 แต่ขณะเดียวกัน สปส.ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลให้ผู้ประกันตนมากขึ้น

สิทธิประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนในกรณีทุพพลภาพ เดิมทีได้เพียง 40,000 บาท เพิ่มขึ้นเป็นค่าผ่าตัดฟื้นฟู 40,000 บาท ค่าการฝึกอาชีพ 24,000 บาท และค่าอุปกรณ์เทียมร่างกายหรืออวัยวะอีก 160,000 บาท ผู้เชี่ยวชาญบางคนเห็นว่า อัตราการเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ด้านอัตราการเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมชราภาพ ยังไม่สมดุลกับอัตราที่จ่ายออกไป

ทำอย่างไร? กองทุนประกันสังคม จึงจะมีเงินจ่ายบำนาญชราภาพให้แก่บรรดาลูกจ้างเอกชนได้ตลอดไป เพื่อเป็นหลักประกันรายได้ เป็นเงินเลี้ยงชีพในวัยชรา หลังจากที่ทำงานหนักมาค่อนชีวิต จะต้องปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบของลูกจ้างและนายจ้างหรือไม่? ในขณะที่มีเสียงวิจารณ์ว่าผู้ประกันตนเป็นกลุ่มเดียวที่ต้องจ่ายเงินสมทบ แต่ได้การรักษาพยาบาลคุณภาพต่ำ

เงินกองทุนประกันสังคมด้านสิทธิประโยชน์ชราภาพ หรือเงินบำนาญชราภาพเป็นปัญหาระยะยาว และเป็นเรื่องที่ยังไม่เกิด แต่หวั่นเกรงว่าจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า คงจะต้องฝากความหวังกับคสช. ถึงแม้จะมีเวลาบริหารประเทศไม่นาน แต่ในระยะที่สองจะมีรัฐธรรมนูญชั่วคราว มีสภานิติบัญญัติ มีคณะรัฐมนตรี และมีสภาปฏิรูป ที่อาจช่วยแก้ปัญหาได้

จะเป็นการป้องกันและแก้ปัญหาระยะยาว คือทำให้กองทุนประกันสังคมมีเงินจ่ายบำนาญชราภาพตลอดไป เพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุรุ่นต่อๆไป กลายเป็นคนจนรุ่นใหม่ ไม่มีหลักประกันรายได้ และไม่มีลูกหลานดูแล สภาปฏิรูปน่าจะหาแนวทางปฏิรูปการประกันสังคมครั้งใหญ่ มีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน และให้ผู้ประกันตนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและบริหาร.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้