วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธงต้านยา

พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ เลขาฯ ป.ป.ส.มอบ “ธงลูกเสือต้านยาเสพติด” ตามโครงการ“ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน” ให้กองลูกเสือต้านยาเสพติดของ ร.ร.ดอนเมืองจาตุรจินดา และตัวแทนลูกเสือจากโรงเรียนอื่นอีก 4 โรงเพื่อรณรงค์ป้องกันเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด.

พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ เลขาฯ ป.ป.ส.มอบ “ธงลูกเสือต้านยาเสพติด” ตามโครงการ“ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน” ให้กองลูกเสือต้านยาเสพติดของ ร.ร.ดอนเมืองจาตุรจินดา 17 มิ.ย. 2557 07:23 17 มิ.ย. 2557 07:23 ไทยรัฐ