วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ให้ท้องถิ่นเก็บค่าบำบัดขยะ

เพิ่มศักยภาพจัดการขยะ

นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการกองโรงงานกำจัดขยะมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยถึงกรณีที่กรมอนามัย ได้ร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับการเก็บค่าบำบัดขยะ ซึ่งปัจจุบันจัดเก็บค่าขนส่งขยะเท่านั้น โดยค่าธรรมเนียมการบำบัดขยะได้ตั้งเพดานไว้ครัวเรือนละไม่เกิน 150 บาท/เดือน โดยมองว่าถือเป็นเรื่องดี ทำให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการจัดการขยะมากขึ้น โดยปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพฯ มีขยะประมาณวันละ 9,300-9,500 ตัน และในช่วงหน้าฝนและฤดูกาลผลไม้ที่จะถึงนี้ คาดว่าปริมาณขยะจะสูงถึงกว่าวันละ 10,000 ตัน แต่ไม่มีปัญหาขยะตกค้าง เพราะปัจจุบัน กทม.จัดการขยะด้วยการนำไปฝังกลบ โดยใช้งบประมาณจัดการประมาณปีละ 1,200 ล้านบาท และมีบางส่วนนำไปเข้าสู่ระบบผลิตปุ๋ย ในขณะที่สามารถเก็บค่าจัดเก็บและขนส่งได้เพียงปีละประมาณ 100 ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งหากสามารถจัดเก็บค่าบำบัดขยะได้ จะช่วยให้ กทม.ลดงบประมาณในการจัดการได้มาก

อย่างไรก็ตาม ทั้งนี้ กทม.ได้นำเทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยด้วยพลังงานความร้อนสูงและสามารถนำพลังงานกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปของไฟฟ้า เพื่อลดปริมาณการนำไปฝังกลบ โดยให้เอกชนมาลงทุนก่อสร้างโรงงานและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริหารจัดการโรงงาน ใช้พื้นที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ซึ่งจะก่อสร้างเสร็จในปลายปี 2558 สามารถจัดการขยะได้วันละ 300-500 ตัน และผลิตกระแสไฟฟ้าได้วันละ 8-9 เมกะวัตต์.

17 มิ.ย. 2557 03:53 17 มิ.ย. 2557 03:53 ไทยรัฐ