วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เผยสัตว์ 3 ชนิดปลอดโรค “โอไออี”ไม่พบ“เอเอชเอส-พีพีอาร์”ในไทย

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (โอไออี) ได้ประกาศรับรองให้ประเทศไทย ได้รับสถานะปลอดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (เอเอชเอส) และโรคไวรัสพีพีอาร์ ในสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก โดยเฉพาะ แพะ-แกะ ซึ่งการที่ประเทศไทยได้รับการรับรอง ครั้งนี้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมการเลี้ยง และการส่งออกปศุสัตว์ไปต่างประเทศ การสร้างมูลค่าเพิ่มของปศุสัตว์รวมถึงกีฬาการแข่งม้าในประเทศไทย

“โรคระบาดสัตว์ทั้ง 2 โรคนี้เป็นโรคสัตว์แปลกถิ่น สำหรับประเทศไทยไม่เคยมีรายงานการพบโรคนี้มาก่อน กรมปศุสัตว์จึงได้ดำเนินการเฝ้าระวังทางอาการ ร่วมกับการสุ่มตัวอย่างเพื่อค้นหาโรค โดยโรคเอเอชเอสได้เก็บตัวอย่างจำนวน 1,000 ตัวอย่าง ผลการตรวจไม่พบตัวอย่างที่ให้ผลบวกของโรคนี้ ส่วนโรคพีพีอาร์ก็ไม่พบตัวอย่างที่ให้ผลบวกของโรค จึงได้ยื่นขอรับรองการปลอดโรคต่อโอไออี จนได้รับการรับรองจากโอไออี จึงขอให้ความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่า กรมปศุสัตว์มีนโยบายที่จะให้ประเทศไทยได้รับรองการปลอดโรคอื่นๆในสัตว์ เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ลดการสูญเสียจากการเกิดโรคระบาด สามารถจำหน่ายสัตว์ ได้ในราคาที่สูงขึ้นและผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในสินค้าปศุสัตว์ หากประชาชนต้องการข้อมูลเรื่องโรค สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ”.

อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผย องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (โอไออี) ได้ประกาศรับรองให้ประเทศไทย ได้รับสถานะปลอดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (เอเอชเอส) และโรคไวรัสพีพีอาร์ ในสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก 17 มิ.ย. 2557 03:42 17 มิ.ย. 2557 03:43 ไทยรัฐ